Gi gave

Oppsiktsvekkende behandlingsresultater

Jochen Büchner

Immunologisk kreftbehandling blir i stadig større grad tilgjengelig også for barn, for tiden hovedsakelig som utprøvende behandling i rammen av kliniske studier. En mye omtalt immunterapi, såkalt CAR T celle terapi, har allerede gitt svært oppsiktsvekkende behandlingsresultater og et stort håp for barn med hittil uhelbredelig leukemi.

«I samarbeid med to fremragende forskningsgrupper innen immunologisk kreftbehandling ved OUS/Radiumhospitalet skal vi videreutvikle slike «levende» kreftmedikamenter, slik at høyteknologisk innovativ immunterapi blir tilgjengelige for klinisk bruk og kan komme norske barn med leukemi eller lymfom til gode. Selv om behandlingsmulighetene for barn med leukemi og lymfom allerede er svært gode, kan en andel av barn med aggressiv sykdom eller tilbakefall ikke helbredes med dagens terapier. I tillegg er dagens behandling for slike pasienter svært intensiv, og medfører både akutte og langtidsbivirkninger. For disse barna trenger vi mer effektive og mindre toksiske alternativer, og utfra de lovende resultatene vi hittil har tror vi at immunterapi har meget stort potensial til å bidra i denne retningen.»

OUS har vært delaktig i de to første internasjonale CAR T-studiene for barn med aggressive leukemiformer. Over 80 % av alle barna var sykdomsfrie innen 3 måneder av behandlingsstart, og to tredjedeler av disse forble sykdomsfrie på sikt. 

På grunnlag av disse studiene har CAR T-terapien blitt godkjent og gjort tilgjengelig over hele verden, også i Norge. Nå skal flere nye CAR T-studier for barn dras i gang, blant annet også på lymfom. Selve behandlingsprinsippet (cellulær immunterapi) skal også videreutvikles til å fungere enda bedre og på flere indikasjoner.

«Å få støtte fra Barnekreftforeningen er en stor anerkjennelse av det forarbeidet vi har gjort på feltet, og både tillitserklæring på forskudd og forpliktelse til å bruke den forskningskompetansen vi har til å implementere, fremme og videreutvikle flere innovative kreftterapier for barn med leukemi og lymfom. For meg personlig betyr tildelingen at jeg blir i en periode delvis fristilt fra mine kliniske oppgaver for å kunne fokusere enda bedre på forskning innen pediatrisk immunterapi.Vi planlegger å utvikle to helt nye behandlingskonsepter for barn med leukemi i samarbeid med de to forskningsgruppene på Radiumhospitalet, og forventer at de når klinikken i løpet av de neste 3 årene.»

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit