Gi gave

Oppdatering: koronavaksine under pågående behandling

Covid- 19 vaksine Covid- 19 vaksine

Selv om det fortsatt ser ut til at barn med kreftsykdommer sjelden får alvorlig sykdomsforløp ved COVID-19, regnes de som en risikogruppe. I den reviderte oppdateringen, per 14.09.21, er anbefalingen om koronavaksinasjon utvidet til å gjelde barn og ungdommer under pågående kreftbehandling. 

Den nye anbefalingen gjelder barn over 12 år, som under pågående kreftbehandling anbefales vaksinert med 2 doser. Per i dag tilbys ikke koronavaksine til barn under 12 år i Norge. 
 
Hos voksne kreftpasienter under pågående behandling, er det vist at immunresponsen ved koronavaksinering er betydelig redusert. Det kan derfor bli aktuelt å tilby en tredje dose.  
 
Retningslinjene på Barnekreftportalen.no utarbeides av barneleger som jobber med barn og ungdommer med kreft og nedsatt immunforsvar, og disse oppdateres jevnlig. 

Tidspunkt og gjennomføring for vaksinering for hver enkelt ungdom må avtales i tett samarbeid med behandlende leger.  
 
Det er generelt anbefalt å vaksinere i mindre intensive behandlingsperioder.  
 
Sted for vaksinering under pågående behandling må avtales i samarbeid med kommunen og behandlende leger da dette vil kunne variere i ulike helseregioner. I hovedsak vil vaksineringen foregå i regi av hjemkommunen der dette er mulig.  

Du kan lese mer om dette på Barnekreftportalen.no.  
Øvrige anbefalinger er uforandret, disse kan du også lese om på Barnekreftportalen.  
 
Kilde: Barnekreftportalen  
 

Del artikkelen på Facebook, Twitter