Gi gave

Nå kan barn og ungdom med risiko for å bli alvorlig syk av koronavirus bli tilbudt vaksine

Vaksinering av ungdom Vaksinering av ungdom

Barnekreftforeningen har hatt kontakt med Margrethe Greve-Isdahl i FHI. FHI ber om at hver enkelt per nå ikke foretar seg noe: 
FHI samarbeider med barnelegeforeningen om å utarbeide anbefalinger om hvem som skal ha vaksine.  

Det blir veldig mange henvendelser til barneavdelingene og fastlegene hvis alle skal kontakte dem på egne vegne, FHI anmoder derfor om at hver enkelt foreløpig ikke foretar seg noe. De som er aktuelle for vaksine vil identifiseres, kommunen får beskjed, og det vil komme et tilbud, sannsynligvis i løpet av sommeren – tidspunkt vil variere fra kommune til kommune. 
 
Utgangspunktet for anbefalingen av vaksine til alvorlig syke barn ned til 12 år, er det samme som er gitt til 16-17-åringene, og som også gjelder voksne pasienter:  

«Ungdom 16-17 år 
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år.» 
Fra FHI.no 

Når det gjelder aktiv kreftsykdom, blir det behandlende barneleges vurdering. Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å gi inaktiverte (ikke-levende) vaksiner som mRNA-vaksiner under aktiv kreftbehandling (det gjøres til voksne), men det blir en helhetsvurdering med tanke på forventet respons, behandlingsfase, og kan også vurderes i forhold til lokal smittesituasjon. Man får dårligere respons av vaksine under intensiv cellegift, og det kan også gi feber etterpå som fort kan føre til innleggelse fordi man er bekymret for infeksjon, og det må avklares.  

Barn med nedsatt immunforsvar, herunder kreft, har noe høyere sannsynlighet for innleggelse på sykehus pga covid-19, men totalt sett er sykehusinnleggelser hos barn fortsatt sjelden i covid-sammenheng. Innleggelser for disse barna kan også skyldes en lavere terskel for sykehusinnleggelse, og behøver ikke bety at forløpet av covid-19 er spesielt alvorlig. Totalrisikoen er fortsatt lav, fordi barn og ungdom sjelden blir alvorlig syke av covid-19. Alder er den viktigste risikofaktoren for alvorlig covid-19, og der kommer barn og ungdom uansett grunntilstand bedre ut enn voksne.  

En annen grunn for å tilby vaksine til denne gruppen er at det er en særlig sårbar gruppe som kan ha nytte av vaksine for å komme tilbake til normalen.  

FHIs anbefaling om vaksinasjon baserer seg på den studien som ligger til grunn for godkjenning av vaksinen til aldersgruppen. Studien er gjort på 2260 friske ungdom i alderen 12-15 år i USA. Den viser at de får svært god respons på vaksinen, og at bivirkningene som meldes er de samme som for 16-25-åringene, og handler om sykdomsfølelse, kroppsverk, hodepine og feber. Det er litt vanligere med feber etter denne vaksinen enn etter andre vaksiner vi vanligvis gir til denne aldersgruppen. På generelt grunnlag vet vi at de vanlige plagene etter vaksiner er mindre vanlige hos de som er immunsvekket. Det er ikke enda data på langtidsoppfølging av vaksinerte mot covid-19, og det vil vi ikke ha på en god stund.  

Les mer om hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? på FHIs nettsider. 

Les mer om FHIs utredning av koronavaksjonasjon av unge

 
Kilde: Margrethe Greve-Isdahl, FHI  

Del artikkelen på Facebook, Twitter