Gi gave

For alt vi har, og alt vi er.

Luftkrigsskolen på øvelse

Barnekreftforeningen har tatt en prat med Solveig Grøtting, kadett ved Luftkrigsskolen i Trondheim og dessuten ansvarlig for årets innsamlingsaksjon til Barnekreftforeningen.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av alle kadetter når jeg sier at vår hjertesak er Barnekreftforeningen. Vi har en lang tradisjon med å støtte Barnekreftforeningen, og hvert eneste kull og hver eneste soldat på Luftkrigsskolen har hørt om dere, sier Solveig.

Solveig Grøtting er kadett ved Luftkrigsskolen i Trondheim og ansvarlig for årets innsamlingsaksjon

– Faktisk er Sea King-dagen en av de kjekkeste og mest givende dagene i året, da får vi besøke St. Olavs Hospital i Trondheim, og møte barna på avdelingen der.

Hvert år i løpet av våren, avtaler Luftkrigsskolen med 330-skvadronen at de lander med et Sea King på St. Olavs helipad. Etter en omvisning i helikopteret, med billedtaking, kaffe og kaker, gjennomfører Sea King-helikopteret noen turer med de barna som måtte ønske det. Hvis tiden strekker til, får kadettene også en luftetur.

– Dessverre, på grunn av korona, er det nå to år siden vi fikk gjennomføre denne aktiviteten. Det samme gjelder for besøk av trivselspatruljen.

Et par ganger i måneden tar en liten gjeng kadetter fra trivselspatruljen turen til St. Olavs for å besøke barna som er innlagt på barnekreftavdelingen. I noen timer håper de å inspirere og leke med barna som er der. Kadettene gleder seg over å være sammen med barna og kjører bilbane, leker robotjakt i kjelleren, maler t-skjorter eller lager «buttons» sammen med de.

En variert og morsom studiehverdag

Luftkrigsskolen er en av Forsvarets tre krigsskoler. De andre to er Krigsskolen i Oslo (Hæren) og Sjøkrigsskolen i Bergen (Sjøforsvaret). Studentene ved krigsskolen omtales som kadetter.

Som student, eller kadett, på Luftkrigsskolen får man en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og luftmakt. Kadettene får en grundig utdanning som gjør dem i stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner.

– Studiehverdagen er både variert og morsom. Noen dager består av klasseromsundervisning. Andre dager tilbringes på skytebanen, på trening, eller på øvelser hvor vi er ute i felt en hel uke, forteller den engasjerte kadetten.

Luftkrigsskolen vektlegger en grundig akademisk lederutdanning, og fokuserer derfor på å utvikle kunnskapsrike, an-svarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet. Undervisningen legges opp slik at kadettene får praktisere og videreutvikle sine lederegenskaper.

Solveig påpeker at det å få lede årets innsamlingsaksjon for Barnekreftforeningen også er en verdifull erfaring som hun tar med seg videre i karrieren.

– Jeg sitter igjen med utrolig mye verdifull læring etter å ha vært med i dette prosjektet. Men, bare fordi vervet mitt snart er ferdig så betyr det ikke at jeg er ferdig med Barnekreftforeningen, for dere skal jeg fortsette å støtte.

Etter endt utdanning er Solveig og de andre kadettene sikret relevant jobb i Luftforsvaret.

– Alle må avtjene en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen, dette kalles plikttjeneste. For Solveig betyr det i hvert fall tre spennende år i Luftforsvaret, enten på Ørland eller Evenes flystasjon, kan hun fortelle.

På Ørland flystasjon finner du Norges hovedbase for F-35 kampfly og 332 skvadron. Redningshelikopteret Sea King, basestyrker og luftvernsstyrker opererer også ut fra Ørland, der 132 luftving har hovedsete. På Evenes flystasjon utvikles og bygges ut til å bli en fremskutt base for F-35, og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon. På Evenes er også 133 luftving etablert.

Kun de beste av de beste

Det er ikke nok med bare gode karakterer for å komme inn på krigsskolen. Utdanningene i Forsvaret er svært ettertraktet, og det er rift om plassene.

– Vanligvis er det stor kamp om plassene, da det er mange flinke og dyktige søkere som stiller til opptak, forteller Solveig.

For å kunne starte på en av Forsvarets lederutdanninger må kandidatene gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen, som ligger noen kilometer nord for Oslo luft­havn. Under opptaksprøvene skal ditt lederpotensiale vurderes, basert på Forsvarets grunnsyn på ledelse, og Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar og mot.

– Opptaket består av flere tester, og man må gjennom en rekke psykologiske og fysiske tester, medisinske undersøkelser og intervjuer, forteller Solveig.

Som kadett må man være i god form, da er det vinn-vinn å springe i løp for Barnekreftforeningen

Opptaket og de mange forskjellige testene kandidatene skal igjennom handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god offiser i Forsvaret, og det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst.

Årets innsamlingsaksjon

– Korona-situasjonen har satt en stopper for vår tradisjonelle bøsseaksjon, på samme måte som i fjor. Derfor ble vi igjen nødt til å gå for en digital løsning, forteller Solveig.

Luftkrigsskolen har samlet inn langt over 100 000 kroner årlig, og samlet sett har de bidratt med flere millioner siden oppstarten i 1989.

På Instagram og Facebook utfordret kadettene alt fra venner til kjendiser og bedrifter til å gjøre en innsats for Barnekreftforeningen. Utfordringen gikk ut på å løpe, gå, sykle, ro, svømme eller hva det skulle være, bare fantasien satt grenser, og deretter «vippse» 20 kroner per kilometer til innsamlingsaksjonen. I tillegg til å dele utfordringen videre, fikk kadettene med seg gjengen fra TV-programmet Kompani Lauritzen på utfordringen.

– Det har blitt en stor suksess, og vi trodde ikke at det skulle slå så godt an som det gjorde. Mest fordi vi allerede brukte dette konseptet i fjor. Men, så er det likevel mange som har slengt seg på i år, og det er veldig kult å se.

Kadettene har mottatt en masse positiv respons, og har samlet inn hele 122 753 kroner til Barnekreftforeningen. Luftkrigsskolen har samlet inn langt over 100 000 kroner årlig, og samlet sett har de bidratt med flere millioner siden oppstarten i 1989.

Samarbeider med Barnekreftforeningen lokalt og sentralt

Tradisjonen tro, deles pengene som samles inn mellom Barne­kreftforeningens forskningsfond og fylkesforeningen i Trøndelag. 80 prosent går til forskning, og de resterende 20 prosentene går til Barnekreftforeningen Trøndelag som bruker pengene på ulike trivselstiltak for barna og familiene som er rammet av kreft.

Kadettene på Luftkrigssolen stiller opp sammen med Barnekreftforeningen i Trøndelag på stand i Trondheims paradegate

Styreleder i Trøndelag, Brit Gorset, har bare godord å dele om kadettene på Luftkrigsskolen.

– Vi setter utrolig stor pris på det gode samarbeidet vi har med kadettene på Luftkrigsskolen. De bidrar med så mye mer enn bare penger. De har et vanvittig engasjement for våre barn, og bidrar til vanlig med å skape lysglimt for de barna som er på St. Olavs hospital gjennom trivselspatruljen. I tillegg stiller de gladelig opp på vårt tilbud «Ferie med mening», slik at enda flere av barna får møte disse flotte soldatene. Noe som jo er veldig spennende for dem, forteller Brit.

Barnekreftforeningens forskningsfond

Barnekreftforeningens forskningsfond ble stiftet 31. desember 2000 av Luftkrigsskolen. I anledning sitt 50-års jubileum hadde kadettene samlet inn over 1 million kroner som ble gitt. Det var dette som dannet grunnlaget for Barnekreftforeningens forskningsfond. Fondets formål er å bevilge midler til drift og støtte til forskning på kreft hos barn og unge. Forskningen kan være rettet mot årsak, behandlingsformer, eller psykososiale forhold under og etter behandling. Luftkrigsskolen bidrar fortsatt årlig med midler til Barnekreftforeningens forskningssatsing.

Luftkrigsskolens gave markerte starten på Barnekreftforeningens innsats for et aktivt og godt forskningsmiljø på barnekreft i Norge. Nå 20 år etter, har Barnekreftforeningen, sammen med Luftkrigs­skolen og alle andre små og store bidragsytere, bidratt med over 130 millioner til forskning på barnekreft. Som en direkte konse­kvens av dette har Barnekreftforeningen vært med å bygge opp et stort og godt forskningsmiljø på barnekreft i Norge.

– Vi gleder oss til hva vi sammen kan få til de neste 20 årene – kanskje når vi endelig vårt mål om at ingen barn skal dø av kreft, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit