Gi gave

Forskningstildeling 2021

Til tross for fortsatt forbedring av kreftbehandling, er den samlede overlevelsen til pasienter med høyrisiko neuroblastoma fremdeles bare 40-50 prosent. Svulstmetastase indikerer vanligvis dårlig prognose, og er den viktigste årsaken til kreftrelaterte dødsfall.

Tumorsekreterte faktorer styrer dannelsen av en pre-metastatisk nisje, som er et mikromiljø som er godt forberedt på at tumorceller kan kolonisere på fremmede. Dermed kan målretting av premetastatisk nisje være en lovende strategi for å regulere kreftmetastase. miRNA er små ikke-kodende RNA som er vist å regulere genuttrykk på flere nivåer og påvirker ulike aspekter av kreftbiologi. Deres rolle i å regulere pre-metastisk nisje har akkurat begynt å bli avdekket.

Forskningsforslaget tar sikte på å identifisere og utforske funksjonene til tumoravledede miRNAer som kan fungere som biomarkører som deltar i pre-metastatisk nisjedannelse som kan brukes til diagnostisering, prognose og intervensjon av kreftmetastase.

Del artikkelen på Facebook, Twitter