Gi gave

Forskningstildeling 2019

Tumorheterogenitet er en stor utfordring for all kreftbehandling og spesielt for barn med kreft innen høyrisikogruppen trenger vi mer kunnskap.

Neuroblastom er en alvorlig form for barnekreft og en av de største utfordringene innen pediatrisk onkologi. Hos spedbarn, som ofte har «snille» former av svulsten, kan vi noen gang se spontan tilbakegang av utbredt sykdom, mens eldre barn med tilsynelatende samme utbredelse krever meget intensiv behandling for å ha en sjanse for helbredelse. Forskningsstudier har vist at det finnes forskjellige «markører» for aggressiviteten i svulsten.

Prosjektet har som mål å studere nærmere de molekylære mekanismene i utvikling av neuroblastom for å oppnå en større innsikt i betydning av heterogenitet for utvikling av aggressiv sykdom. I en pilotstudie har man allerede data fra DNA-sekvensering av over 20 pasienter. Det er videre utviklet metoder for å studere enkeltceller i både primærtumor og i mikrometastaser. Ved å anvende både mikromatrise-baserte analyser og sekvensering vil prosjektet kartlegge den molekylærgenetiske heterogeniteten av primærtumor og mikrometastaser. Denne komparative analysen vil fremme ny innsikt om den metastatiske prosessen og vil på sikt kunne føre til bedre behandling for denne barnekreftsykdommen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit