Gi gave

Forskningstildeling 2019

Samlet overlevelse for gruppen er like over 80 prosent, men dette betyr at så mange som 40 norske barn og ungdommer dør av kreftsykdom hvert år.

De siste årene har det vært økt fokus på genetisk og molekylær kartlegging av kreft. Ved å finne kreftcellenes behandlingsfølsomme punkter kan behandlingen bli mer målrettet, det vil si persontilpasset. Spesielt kan dette være viktig for pasienter med barnekreft der tradisjonell behandling ikke virker eller for pasienter som får tilbakefall av sin barnekreft.

Prosjektet mottar økt støtte (bioingeniør og drift) til Den Norske Barnekreft Biobanken, som vil være nødvendig for deltakelse i den internasjonale INFORM-studien, hvor utvidet molekylær og genetisk kartlegging av kreftceller tilbys barn med kreft der tradisjonell behandling ikke virker. Gjennom dette internasjonale samarbeidet vil man kartlegge muligheten for persontilpasset behandling koplet opp mot utprøvende kliniske studier i Norden.

Videre vil INFORM-studien bidra til å samle erfaring og kunnskap om persontilpasset barnekreftbehandling på europeisk nivå, som vil være viktig for å bedre behandlingen fremover for denne pasientgruppen som ellers har en svært dårlig prognose. Siden barnekreft er sjelden, vil det være umulig å skaffe seg forskningsbasert grunnlag for persontilpasset barnekreftbehandling uten storstilt internasjonalt samarbeid som INFORM-studien.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit