Gi gave

Persontilpasset immunterapi

Sebastien Wälchli 600 høy

Å bli tildelt midler fra Barnekreftforeningen er en stor milepæl for oss og forskningen, sier molekylærbiolog og immunolog Sébastien Wälchli. Han er leder for en gruppe forskere ved OUS og Haukeland Universitetssykehus.

Målet for prosjektet er å bevise at persontilpasset immunterapi kan benyttes til å behandle pasienter med kreftdiagnoser som ikke responderer på konvensjonell behandling som kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Målrettet immunterapi

Vårt naturlige immunsystem jobber kontinuerlig med å beskytte kroppen mot eksterne trusler som virus og bakterier, og mot interne trusler - som utvikling av kreft. Med persontilpasset, målrettet immunterapi ønsker Wälchli og hans team å manipulere pasientens immunceller (T-celler) til å oppdage og drepe kreftceller.

Syntetiske molekyler (kimære antigenreseptorer - CAR) utvikles ved laboratoriet i Oslo og benyttes til å modifisere pasientens immunceller, som deretter sendes til Haukeland for testing. Her er det Maria Winther Gunnes, overlege ved barneavdelingen for kreft og blodsykdommer, som står for rekruttering og oppfølging av pasienter som er aktuelle for deltakelse i prosjektet. Det er også Gunnes som vurderer effekten av immunterapi på de ulike kreftsvulstene. Wälchli understreker viktigheten av det gode samarbeidet mellom fagmiljøene i Oslo og Bergen.

Omfattende testing

Teamet ved Haukeland tester de modifiserte T-cellene på mus som er injisert med tumorceller fra pasienten. Hver enkelt pasients kreftsvulst må testes direkte med forskjellige typer CAR, slik at man ser hvilken variant som er mest effektiv i hvert tilfelle. Midlene fra Barnekreftforeningen gjør det mulig for Sebastién Wälchli og hans team å gjennomføre de kostbare, tidkrevende prosessene og den omfattende testingen prosjektet forutsetter.

Vi får en unik mulighet til å gjennomføre en omfattende preklinisk studie med materiale fra ekte kreftceller. Målet er å bevise at det virker, slik at metoden etter hvert kan tas i bruk i klinisk behandling.

Sébastien Wälchli

Immunterapi mot osteosarkom

Man har gode erfaringer ved bruk av immunterapi i behandlingen av leukemi og lymfom. Nå håper man forskningen vil vise tilsvarende effekt på andre krefttyper. I denne studien ønsker forskerne å teste immunterapi i behandling av osteosarkom.

Osteosarkom er en sjelden krefttype hos barn, med bare 3-4 tilfeller årlig. En del av disse kan reddes med cellegift, men det fungerer ikke på alle. - 80% overlevelse er ikke nok, så vi må finne behandlingsmåter som fungerer slik at dette tallet kan bli 100 %, sier Wälchli engasjert. - Etter introduksjonen av cellegift på 70-tallet har man ikke lykkes i å finne andre behandlingsformer. Derfor er det viktig at vi nå tester immunterapi grundig i prekliniske studier. Forhåpentligvis kan metoden etter hvert introduseres i klinikken.

Kreftceller er svært forskjellige. Det innebærer at to pasienter med samme diagnose vil respondere ulikt på samme type behandling. Vi må altså teste immunterapi med T-celler som er modifisert med forskjellige typer CAR-molekyler for å se hva som fungerer på den enkelte pasient. Dette er både kostbart og tidkrevende - men det kan altså redde liv!

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit