Gi gave

Forskningstildeling 2021

Kunnskap om slike bivirkninger kan ha stor betydning for valg av behandling, men kan også være av betydning for hvordan pasientene bør følges opp når de blir voksne.

Det finnes få, eller ingen studier som har klart å samle objektiv informasjon om nervefunksjon hos barn som har gjennomgått kreftbehandling. En vet heller ikke om slik nerveskade kan påvirke barnas deltakelse i lek og idrettsaktiviteter.

I denne studien blir det samlet inn detaljert informasjon om nervefunksjon hos barn som har gjennomgått kreftbehandling, samt hos friske barn i samme alder. Dette er data som ble samlet inn som en del av en større studie ved OUS og Norges Idrettshøyskole av barn som har gjennomgått kreftbehandling (Fysisk aktivitet og senskader hos unge barnekreftoverlevere), som avsluttes desember 2020.

Analysene i denne studien er en «spin-off» av dette større prosjektet der alle også blir grundig testet på fysisk form, styrke og fysisk aktivitetsnivå. En vil i denne delstudien beskrive forekomsten av skade på perifere nerver (polynevropati) i denne pasientgruppen, en skade som kan påvirke barnas evne til å være fysisk aktive.

Resultatene vil bli publisert som en, kanskje to vitenskapelige artikler som vi tror vil bringe ny og banebrytende kunnskap til oppfølgingen etter barnekreftbehandling. Vi vil i tillegg etablere en infrastruktur for fortløpende (prospektiv) datainnsamling av denne typen informasjon som vil bli brukt i et nordisk samarbeidsprosjekt som skal kartlegge senskader hos barn som har gjennomgått behandling for akutt lymfatisk leukemi.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit