Gi gave

Barnekreftforeningen støtter forskningsprosjekt

Nerveceller kan bli syke eller skadet, dette heter nevropati

Men, nerver kan bli syke eller skadet. Når dette skjer i mange nerver samtidig, kaller vi det polynevropati. Polynevropati betyr helt enkelt «sykdom i mange nerver». Vanlige symptomer er prikking i fingre eller tær, nummenhet og brennende eller elektrisk smerte i hender og føtter. De som får mer alvorlig polynevropati kan få symptomer som muskelsvakhet, ustø eller snublende gange.

– Det som er så spesielt med nerve­celler er at de i motsetning til de fleste andre celler i kroppen, ikke kan byttes ut. De varer som regel livet ut, sier Kristian Bernhard Nilsen.

Kristian Bernhard Nilsen er spesialist i klinisk nevrofysiologi, forsker og seksjonsoverlege på Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Han og hans team fikk i 2021 midler fra Barnekreftforeningen, for å videreføre sitt forsknings­prosjekt på polynevropati.

– Vi ser etter endringer i nervesystemet hos de som har hatt kreft, og håper å identifisere mekanismer som kan forklare hvorfor noen av de som har gjennomgått kreftbehandling får langtidseffekter som påvirker nervesystemet, sier Kristian.

Lite kunnskap om polynevropati hos barn og unge

Det meste av det vi vet om hvordan og hvor mange som får polynevropati etter kreftbehandling, vet vi fra studier på voksne. Kristian og hans forskerteam jobber derfor for å øke kunnskapen om polynevropati hos barn som har gjennomgått kreftbehandling.

Kristian Bernhard Nilsen er spesialist i klinisk nevrofysiologi, forsker og seksjonsoverlege på Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

– Dessverre vet vi lite om hvor vanlig polynevropati er for barn som får kreft, forteller Kristian. Vi vet at noen barn får symptomer på polynevropati, mens andre pasienter som får lik behandling får mindre nerveskader og mindre symptomer enn andre. Det er et stort behov for mer kunnskap om forekomsten av polynevropati etter kreftbehandling, konkluderer forskeren.

Ved å forske på nettopp dette vil ny kunnskap gi legene mulighet for å dosere medikamentene bedre. Vi ønsker også å finne ut mer om hvordan nerveskader uten symptomer påvirker barnas utvikling og fysiske kapasitet.

Når skaden først er oppstått, så er det godt å vite at det finnes noen medisiner kan hjelpe mot nervesmerter, og noen opplever at fysioterapibehandling kan lindre symptomene. Men, noen kur har vi ennå ikke.

Enkelte typer cellegift kan gi nerveskade

Det er noen typer kreftmedisiner som skader nervene mer enn andre. For barn og unge med kreft kommer polynevropati oftest av visse typer cellegift, som kan gi små skader på nervene.

– En vet en del om hvilke medikamenter som kan gi nerveskade, men noen ganger må man velge å gi den behandlingen som man vet kan gi nerveskade, for å få bukt med kreften, sier Kristian.

Kreftlegene forsøker alltid å gi så lave doser som mulig av medikamenter som gir nerveskade, og legene og sykepleierne som følger barnet, kjenner til disse bivirk­ningene og følger godt med. I noen tilfeller kan det være aktuelt å justere cellegiftdoseringen.

– Det er likevel viktig å gi beskjed om symptomer tidlig, slik at legene og sykepleierne kan følge opp barnet, og iverksette tiltak dersom det blir nødvendig.

Viktige resultater

Vi kan allerede nå glede oss over foreløpige resultater av forskningsprosjektet. I denne studien har forekomsten av polynevropati hos barnekreftoverlevere vært undersøkt langt grundigere enn det som har vært gjort tidligere. Foreløpige analyser av 127 pasienter og 87 friske kontroller i samme alder, viser som forventet at noen av barna som har gjennomgått behandling for kreft, får polynevropati.

– Men analysene tyder også på at langt flere enn vi tidligere har trodd, har tegn til nerveskade som ikke gir symptomer. Dette er viktige resultater som ikke ville blitt kjent uten tildelingen fra Barnekreftforeningen, og som potensielt vil ha stor betydning for behandling av barnekreft i årene framover, sier Kristian engasjert.

Kristian og hans forskningsgruppe tror at den pågående studien av polynevropati etter barnekreft vil bidra til at barneonkologene / barnekreftlegene i framtiden kan planlegge behandlingen slik at færre får nerveskader som bivirkning av kreftbehandling.

– Det er i dag ingen behandling for poly­nevropati, men vi håper at det i framtiden skal være mulig å behandle barnekreft uten at nervene tar skade, avslutter Kristian.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit