Gi gave

Forskningstildeling 2019

Dette kan bidra til å forstå hvordan kreftcellene fungerer, hvordan kreftsykdommen utvikler seg, og ikke minst til å finne de mest optimale behandlingene for hver enkelt pasient. Samtidig vil de avsløre kjennetegnene til kreftsykdommen, noe man kan bruke til overvåking ved å analysere det sirkulerende tumorDNA-et i blodprøver gjennom behandling og oppfølging av pasienten.

Prosjektet består av ulike arbeidspakker; oppretting av biobank og klinisk utprøving, genetiske analyser, dyremodeller og omarbeiding av etablerte medisiner. Under behandlingen vil man samle prøver av kreftvev og blodprøver, som vert samla i en biobank. Dette materialet vil være sentralt for forskingen.

Bruken av dyremodeller gir mulighet til å prøve ut behandlingen på måter som ikke er mulig i menneske. Det finnes mange dyremodeller retta mot kreft hos voksne, men få som er spesielt rettet mot kreft hos barn. Ved å utvikle dyremodeller der man setter pasientene sine egne celler inn i dyrene, vil man få et heilt spesielt verktøy for å prøve ut ulike behandlingsstrategier og finne den som er mest effektiv for akkurat det krefttilfellet.

Mange medisiner som effektivt dreper kreftceller, er giftige for resten av kroppen. For å utvide valg av behandlingsstrategier for denne pasientgruppa vil prosjektet omarbeide eksisterende medisiner slik at man endrer måten de blir tatt opp i kroppen og dermed reduserer de farlige bivirkningene. Dette gjør at man kan utnytte allerede eksisterende medisiner i staden for å lage helt nye.

Prosjektet har som mål å finne nye verktøy i diagnostisering av kreft hos barn, samt identifisere nye og mer målrettede behandlingsstrategier slik at en kan finne den mest effektive og skånsomme behandlinga for hver enkelt pasient.

Prosjektet blir ledet av Klinisk Forskingspost for barn ved Haukeland universitetssjukehus og vil fokusere på barn og ungdom med tilbakefall av kreftsykdom, og med sjeldne kreftdiagnoser.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit