Gi gave

Håp og komfort til barn på sykehuset

MR med TV Sørlandet Sykehus

Takket være god støtte og veiledning fra to strålende radiografer, Ruben Christensen og Arne Martin Nygård, startet reisen mot en viktig forbedring.

Lyttet til barna

Det viste seg at sykehuset i Kristiansand ikke hadde TV i noen av sine MR-maskiner, bare radio eller musikk gjennom hodetelefoner. Barna som gjennomgikk MR-undersøkelser ga også tilbakemelding om at sangtekstene på radioen ikke var helt passende, og, med et smil om munnen, mente noen av dem at det kunne vært bedre.

Dette var begynnelsen på en forandring som Barnekreftforeningen Agder hadde tenkt på en stund. Medlemmene hadde diskutert hvorfor det ikke fantes TV i MR-maskinene på sykehuset i Kristiansand, og spørsmålet ble tatt opp på et medlemsmøte i februar 2023.

Avansert teknologi

Utfordringen er at MR-maskinen er en stor magnet, og det er ikke lov å ta inn hva som helst av elektroniske komponenter. Dette kan gå utover både sikkerhet og kvalitet på bildene. Derfor må alt av elektronisk utstyr være spesialbygget og godkjennes før det kan bli tatt i bruk i MR-rommet.

Barnekreftforeningen Agder kontaktet avdelingslederen på radiologisk avdeling Heidi Kollstad, som kjente til et norsk selskap som har spesialisert seg på å utvikle slik teknologi. De ble videre satt i kontakt med Christoffer Endresen fra Nordic Neuro Lab, som viste stor interesse og forståelse for behovet. Endresen delte foreningens visjon om å gjøre sykehusoppholdet så komfortabelt som mulig for barn og ungdom som gjennomgår tøffe behandlinger.

Fra visjon til virkelighet

Derfra gikk prosessen i gang. Endresen bidro med sine kunnskaper og erfaringer, og snart var planen for å iverksette spesial-TV til MR-maskinene en realitet. Visjonen bak dette var ikke bare å gi barn og unge en mer behagelig opplevelse under undersøkelsen, men også å redusere behovet for narkose. Dette kan resultere i kortere ventetider, mindre medisinbruk og mindre stress for både pasienter og helsepersonell.

Ikke bare vil dette gi økt komfort og håp til de som må gjennomgå MR-undersøkelser, men det vil også bidra til en mer effektiv og økonomisk bærekraftig drift på sykehuset. Spesial-TVen er nå på plass, og Barnekreftforeningen i Agder har donert denne til sykehuset i Kristiansand. Det var stor glede da den ble levert, og både ansatte og vi ser frem til at barn og ungdom vil få en bedre opplevelse i fremtiden ved å kunne bruke denne MR-TVen i undersøkelsene sine.

Christoffer Endresen og hans team har bistått med implementeringen. Sykehuset er allerede i gang med å organisere og har startet med pasienter som nå kan unngå å måtte være i narkose for å ta MR-bilder.

– Med filmvisning inne i maskinen, tror og håper vi at vi kan unngå narkose og beroligende medisin til noen av barna. Med dette tilbudet tenker vi også at MR-undersøkelsen oppleves bedre for mange.

Bendik Lund
Barnekreftlege, St. Olavs hospital

Samarbeid som gir lyspunkt

Det som startet som en idé, har blitt en realitet takket være samarbeidet og innsatsen til en rekke dedikerte personer og organisasjoner. For barn og ungdom på sykehuset i Kristiansand, og kanskje også for mange voksne i fremtiden, vil spesial-TV til MR-maskinene representere et lyspunkt i en ellers utfordrende tid.

I bakgrunnen vises den spesielle TVen til MR-maskinen som nå er i bruk på sykehuset i Kristiansand. Gullis var naturligvis med på åpningen! Foto: Anette Iren Nordhaug.

På Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs hospital tilbys også filmvisning til pasienter som skal ta MR-undersøkelse. Du kan lese mer om tilbudet her.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit