Gi gave

Forskningstildeling 2022

For å kunne gjennomføre forskningsprosjekter, er det helt nødvendig med studiesykepleiere for å få prosjektene gjennomført og godkjent. Studiesykepleier er en meget viktig person for oppfølging og registering av kliniske forhold som gjelder diagnostikk og behandling av barn med kreft.

Arbeidsoppgavene til en studiesykepleier ved UNN vil være;  

  • Registrere nye pasienter i Kreftregisteret og sende inn follow-up på pasienter i behandling
  • Lage og administrere ISF til nye og gamle protokoller
  • Fylle ut og sende inn CRF på pasienter innrullert i studier, både på papir og elektronisk, herunder NOPHO blant annet
  • Følge opp pågående protokoller, delta i oppstart av nye
  • Ta hånd om samtykker
  • Delta i planlegging og oppstart av Nasjonal Barnekreft Biobank og INFORM
  • (avansert diagnostikk)
  • Medarbeider i Musikkterapistudien og andre kliniske studier innen kreft hos barn

Del artikkelen på Facebook, Twitter