Gi gave

Forskningstildeling 2023

Fra venstre: Anne-Karin Mosand - St. Olavs Hospital, Tine Karlsen - St. Olavs Hospital, Trine Faukland Karlstad - Rikshospitalet, Line Balestrand Haga - Haukeland Universitetssykehus, Elisabeth Selmer - Rikshospitalet og Nina Robinson - Rikshospitalet. Universitetssykehuset Nord-Norge var ikke til stede.

Studiesykepleiere er svært viktige personer i en etter hvert mer og mer komplisert barnekreftvirksomhet hvor behandlingen i økende grad styres av protokoller som legger helt klare og strikte føringer for utredning, behandling og oppfølgning av barn med kreft.

Studiesykepleiere er svært viktige personer i en etter hvert mer og mer komplisert barnekreftvirksomhet hvor behandlingen i økende grad styres av protokoller som legger helt klare og strikte føringer for utredning, behandling og oppfølgning av barn med kreft.

Studiesykepleiere er også viktige og ensbetydende for å få gjennomført forskningsprosjekter og deltagelse i studier er faktisk helt avgjørende for å komme videre i kreftbehandling av barn. Resultater for pasientene viser seg generelt også å bli bedre når man er inkludert i studier.

Studiesykepleierene gjør en helt uvurderlig jobb i disse protokollstudiene, blant annet tilser de at alle formaliteter ved studiene er i orden og at barna følger protokollene til punkt og prikke, og at alt registreres rett underveis og i ettertid.

Selv om det kun var Oslo Universitetssykehus som søkte om videre drift og utvidelse av stillingsprosent i år, så ble det bevilget 2 års videre drift til disse stillingene for de 4 store behandlingsinstitusjonene. Dette skaper mer forutsigbarhet både for sykehusene, Barnekreftforeningen og Forskningnemden.

I tillegg får gruppen av studiesykepleiere tildelt kr 50 000,- i fagutviklingsmidler, som skal brukes til felles møter. De blir også bedt om å arrangere et faglig symposium for å belyse og informere om de arbeidsoppgavene de utfører.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit