Gi gave

Vil du dele dine erfaringer med roboten AV1?

AV1 AV1

Vi er interessert i dine erfaringer og opplevelser med å ha AV1 i din hverdag – både positive og negative.

Vi ønsker for eksempel å høre mer om robotens effekt på ensomhet, faglig oppfølging, mestringsopplevelser og ikke minst, hvordan den har påvirket den sosiale livssituasjonen din.

Ditt bidrag i prosjektet kan hjelpe oss å få innblikk i hvordan AV1 kan hjelpe andre barn og unge i slike situasjoner i framtiden.

Prosjektet er et doktorgradsprosjekt tilknyttet Institutt for sosialfag ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der stipendiat Cathrine Moen-Nilsen er ansvarlig. Det er helt frivillig å delta i forskningsprosjektet og du bestemmer selv i hvor stor grad du vil bidra. Det er lagt opp til ulike måter å delta på, slik som intervju over telefon eller videosamtale og / eller at du skriver en dagbok om hvordan det er å bruke AV1 i din hverdag.

Doktorgradsprosjektet er uavhengig av Barnekreftforeningen, og Barnekreftforeningen bidrar kun med å formidle informasjon om prosjektet til brukere av AV1. Barnekreftforeningen vil ikke få informasjon om hvem som velger å delta eller ikke.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, eller melde fra om deres interesse, kan dere kontakte Cathrine Moen-Nilsen , Tlf. 951 08 174

Del artikkelen på Facebook, Twitter