Gaver

Digitalt foredrag om seneffekter

Webinar seneffekter

Vi vet at seneffekter kan oppstå umiddelbart etter kreftbehandlingen, men ofte går det mange år før de kommer til syne. Det er spesielt strålebehandling, og visse typer cellegift som kan forårsake skader i arvestoffet til friske normalceller og gir økt sykelighet med tiden.

Hva slags kreft barna har hatt og hvilken behandling de har fått, spiller inn på hvordan seneffektene utvikler seg. Enkelte symptomer går igjen hos veldig mange  - de blir veldig trøtte eller sliter med konsentrasjonsproblemer, og mange sliter psykososialt siden de har vært mye borte fra skolen.

Denne gangen ville vi sette vi sette lys på nettopp det psykososiale hos barn og unge, og vi inviterte Hanne Cathrine Lie, Førsteamanuensis, medisinsk atferdsvitenskap ved UiO for å snakke om temaet.

Hanne peker på at barn og unge som overlever kreft er en økende gruppe, og hun oppsummerer webinaret med at barneårene er sårbare, og at barn har spesielle utfordringer fordi de er i utvikling. Fatigue er en av de vanligste seneffektene, og barn har økt risiko for redusert funksjon og livskvalitet. Barn og foreldre strir med manglende aksept fra omgivelsene, særlig når barna ser friske ut og det er lenge siden behandling. Derfor er det et stort behov for økt kunnskap om seneffekter på alle nivåer.

Se webinaret med Britt Ingunn Sævig, fagsjef Barnekreftforeningen – Hanne Cathrine Lie, Førsteamanuensis, UiO her:

Vi følger opp med webinarer til høsten, og har allerede flere spennende temaer klare. Webinarene annonseres på Facebook.

Følg med og hold av dato og tid i kalenderen:

26.august15.00- 16.00
14.oktober15.00-16.00
9.desember15.00- 16.00Del artikkelen på Facebook, Twitter