Gi gave

Slik oppretter du et testament

Disse kravene må følges for at testamentet skal være gyldig:

  • Testamentet må være skriftlig
  • Det må være tydelig at det er et testament
  • Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt
  • Du må ha fylt 18 år for å kunne bestemme hva som skal gjøres med det du etterlater deg.
  • To vitner, begge må ha fylt 18 år, må skrive under og godkjenne det som står i testamentet. Begge vitner må være tilstede ved undertegnelse samtidig etter testators ønske.
  • Vitnene må vite at testamentet er et testament, men trenger ikke å kjenne til hele innholdet. De bør opplyse om testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Vitner bør også skrive på sitt yrke og sin adresse. Testamentet bør også dateres.
  • Ved brå eller farlig sykdom, eller annet nødstilfelle, kan testamentet gjøres muntlig med to vitner som er tilstede som *testator har godkjent. Vitnene bør straks sette opp testamentet skriftlig og opplyse om de hindringene som var årsaken til at testamentet ikke var skriftlig.  Les mer under arveloven §51- 54
  • Vitnene må ikke ha tjenesteforhold hos en person eller organisasjon som er tilgodesett i testamentet.
  • Har du opprettet testament tidligere, og skriver et nytt, må det være tydelig at det gamle testamentet tilbakekalles.
  • Hvis to personer skriver et gjensidig testament til fordel for hverandre og samtidig skriver hvem som skal arve når begge er borte, er det viktig å skrive om det den lengstlevende skal ha, eller ikke ha, rett til å forandre testamentet når den andre er borte. Les mer om tilbakekalling av testament i arveloven §55- 59.

Det kan være lurt å få rådgiving fra en jurist for å sjekke at kravene er ivaretatt. Er ikke kravene i arveloven fulgt, kan testamentet bli erklært ugyldig.

*testator er personen som oppretter eller har opprettet et testament.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet for å sende inn en forespørsel til oss

Kontaktskjema