Gi gave

Våre Barn

Tema: rehabilitering

Tema: Sorg

Våre Barn 2021: 1

Tema: Å se det friske

Våre Barn 2020:2

Tema: Livet etter barnekreft

Våre Barn 2020: 1

Tema: Søsken

Våre Barn 2019: 1

Våre Barn 2019: 1
Tema: Hjernesvulst

Våre Barn 2019: 2

Våre Barn 2019: 2
Tema: Ernæring

Våre Barn 2019: 3

Våre Barn 2019: 3
Tema: Sorg

Våre Barn 2018: 1

Våre Barn 2018: 1
Tema: Immunterapi

Våre Barn 2018: 2

Våre Barn 2018:2
Tema: Barnekreft er ikke voksenkreft

Våre Barn 2018: 3

Våre Barn 2018:3
Tema: Seneffekter

Våre Barn 2017: 1

Våre Barn 2017:1
Tema: Forskning og barnekreft

Gave

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit