Forskning

  Barnekreftforeningen arbeider med å bekjempe barnekreft gjennom informasjon og forskning samtidig som vi er en støtte for barn og ungdommer med kreft og deres familier gjennom fylkesforeningene og vårt likepersonsarbeid. Målet er 100 % overlevelse av barnekreft til et videre liv med god livskvalitet.

  Hvert år får rundt 185 barn og ungdommer opp til 18 år i Norge kreft. De behandles ved barne- og ungdomsavdelinger i den regionen de tilhører. Behandlingsresultatene i Norge er i internasjonal toppklasse. Likevel dør fortsatt rundt 20% av barna. Målet for fremtiden er at ingen barn skal dø av kreft. Barnekreftforeningen jobber for at barna og ungdommene skal få god livskvalitet også etter en sterk kreftbehandling. 

  Forskning på kreft hos barn og ungdom er fortsatt et lavt prioritert område. Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder bidrag til barnekreftforskning. Aktiv forskning er nødvendig for å fortsatt kunne gi behandlinug i toppklasse til barna og ungdommene med kreft. Vi ønsker at forskning på barnekreft styrkes og utvides slik at den blir en integrert del av pasientbehandlingen. 

  Barnekreftforeningen satser stort på innsamling til forskning for å nå målet. Engasjerte innsamlere og partnere som brenner for saken vår, er avgjørende for Barnekreftforeningens bidrag til forskning. Alle store og små sponsorer som støtter Barnekreftforeningen har stor betydning for aktiv barnekreftforskning framover.

  I år lyser vi ut midler til prosjekter som som kommer våre barn og ungdommer til gode i årene fremover. 

  Søknadsfristen er 1. desember 2018.

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  (919) 02099

  Postadressetil toppen

  Postboks 78, Sentrum
  0101 Oslo

  Informasjontil toppen

  Org nr. 985 550 999
  Gavekonto 7058 09 33333
  BIC (Swift) DNBANOKKXXX
  IBAN NO94 7058 0933 333
  Personvern

  Innsamlingskontrollen
  Innsamlingskontrollen
  Utviklet av Imaker as