Gi gave

Bli likeperson

Hvem er en likeperson?

Det er ingen formelle krav til å være likeperson, men når en har forpliktet seg, forventes det at en følger opp de avtaler som er gjort. Kvalitet i arbeidet sikres blant annet ved kursing av likepersonene. Arbeidet utformes på en måte som motiverer andre til å bidra i tjenesten. 

En likeperson har bearbeidet egen situasjon, og er i en fase hvor det vonde og vanskelige er kommet på avstand.

En likeperson er et medmenneske som skal lytte, forstå og vise omsorg. De er vennlig, er med på veien og gir håp.

Våre likepersoner skal ikke gi medisinske råd eller legger seg opp i behandlingen. De skal heller ikke uttale seg om religion eller politiske synspunkt.

Alle likepersoner i Barnekreftforeningen har vært gjennom skolering og er godkjente som likepersoner av foreningen. De har god kjennskap til foreningen.

Neste likepersonskurs er 2-3 september 2023.

Grunnprinsipper

For å sikre høy kvalitet hos Barnekreftforeningens likepersoner, skal hver likeperson delta på Barnekreftforeningens opplæringskurs og være godkjent som likeperson, før en kan gå inn i tjenesten.

På samme måten som enkelte egner seg til å drive sosialpolitisk arbeid, og andre er kløppere i det inntektsbringende arbeid, vil noen være særlig verdifulle som samtalepartnere og som likepersoner for mennesker som er i en vanskelig og utfordrende situasjon i livet. 

Alle aktive likepersoner i Barnekreftforeningen følges opp underveis lokalt, og hvert år må de delta på en oppfølgingshelg med andre likepersoner for erfaringsutveksling og skolering. 

Barnekreftforeningens fagsjef er ansvarlig for kvalitetssikring av likepersonstilbudet.
En likeperson vil være positiv til å både gi og motta tilbakemeldinger på egen praksis, samtidig som de må være ærlige hvis oppgavene blir for vanskelige å håndtere. Dersom en likeperson ikke oppfyller krav og forventninger som stilles, tas det tak i dette så snart som mulig. Behovet for videre oppfølging vurderes etter alvorlighetsgrad. 

Ønsker du å bli likeperson ?

Ta kontakt med din lokale likepersonskoordinator for en uforpliktende prat. De kan hjelpe deg videre. Dersom du ikke finner riktig person, kan du også ta kontakt med styret i fylkesforeningen. Kontaktinformasjon til fylkesforeningene finner du her.

Kontakt din lokale likepersonskoordinator ved spørsmål eller ønske om å bli likeperson:

Slik jobber en likeperson

Likepersonsarbeidet er i dag organisert gjennom lokalt likepersonsarbeid som besøkstjeneste på sykehus, telefontjeneste og organisering, planlegging, gjennomføring og deltagelse på samlinger.  

Nyinnmeldte får tilbud om samtale med likeperson på telefon. På samlinger rettet mot de under behandling eller de som har mistet et barn, og som blir arrangert enten sentralt eller lokalt, vil familiene møte godkjente likepersoner. 

Forventninger til en likeperson

En likeperson skal være lojal mot likepersonstjenesten og Barnekreftforeningen. De skal kjenne til retningslinjene for likepersonstjenesten og følge helseforetakets retningslinjer angående besøk på sengeposter/sykehusavdelinger. 

En likeperson forplikter seg til å ivareta de vakter en har satt seg opp på. Det skal gis beskjed dersom han eller hun trenger pause eller ikke lengre ønsker å delta i tjenesten. 

Våre likepersoner bærer Barnekreftforeningens godkjente ID-kort, slik at det fremgår helt klart hvem personen er. 

Likepersoner forplikter seg til å delta på én årlig oppfølgingssamling for å utveksle erfaring og holde kontakt med den lokale koordinator for andre tiltak som kan bidra til økt kvalitet i tjenesten. I tillegg skal likepersoner følge Barnekreftforeningens krav med tanke på klær, og ellers være nøytral ved ulike samlinger. 

Taushetsplikt

En likeperson har undertegnet taushetsplikt før den starter arbeidet. 
Skjemaene er konfidensielle og oppbevares på en kvalifisert måte hos administrasjonen. En likeperson har godkjent politiattest.

Ansvar

Fagsjef i Barnekreftforeningen har det overordnede og faglige ansvar for likepersoner. I samarbeid med likepersonskoordinator nettverket, har fagsjef ansvar for oppfølgingen av likepersonene. 

Hver fylkesforening har i tillegg en koordinator for likepersonsarbeid som holder oversikt over hvem som er likepersoner og følger dem opp underveis.  

Koordinator i hver fylkesforening har også ansvar for å oppdatere oversikten over likepersoner jevnlig og holde fagsjef orientert om endringer. 

Les gjerne mer i vår likepersonsbrosjyre