Gi gave

Barnekreftforeningen lyser ut forskningsmidler

Forskningsseminar i regi av Barnekreftforeningen.

- Vi benytter årets Barnekreftmåned til å rette søkelyset mot seneffekter etter kreftbehandling, som i dag rammer 70 % av de overlevende, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen. - Forskning og innovasjon åpner for stadig nye muligheter. Vi tør drømme om en revolusjon innen barnekreftbehandling, men vi har et stykke igjen.

Eksperter fra Sverige, Danmark og Norge var samlet til forskningsseminar i regi av Barnekreftforeningen.

Samlet skandinavisk ekspertise

Gjennom å legge til rette for og bidra til finansiering er Barnekreftforeningen en aktiv pådriver for forskning på barnekreft. Med presisjonsdiagnostikk og individuelt tilpasset behandling kan overlevelsen øke, og de negative konsekvensene av behandlingen reduseres. 

31. august inviterte Barnekreftforeningen ekspertise fra alle de tre skandinaviske landene til seminar om avansert molekylærbiologisk kartlegging av kreftsvulster hos barn. 

Dette er å by opp til dans!

Britt-Marie Frost
Forskningssjef, Barncancerfonden

- Vi ønsket å samle noen av våre fremste fagfolk på feltet for å se på hvilke muligheter forskning, teknologi, AI og ikke minst samarbeid åpner for, sier Nicolaysen. - Vi har felles mål om økt overlevelse og reduserte seneffekter, og vi har mye å lære av hverandre.

Samarbeid er veien til fremgang

Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling stod på agendaen da Britt-Marie Frost, forskningssjef i svenske Barncancerfonden, Birgitte Klug Albertsen, professor ved medisinsk institutt, Børn og Unge ved Aarhus Universitetshospital og Jochen Büchner, overlege ved Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer ved Rikshospitalet, møttes til seminar i regi av Barnekreftforeningen. 

- Dette er å by opp til dans, sier Frost. - I Sverige tilbys helgenomsekvensering av alle barn med kreftdiagnose, dermed sitter vi på store mengder data. Likevel er det så få tilfeller av barnekreft, og så mange unike diagnoser, at datagrunnlaget blir lite. Ved tettere samarbeid vil vi få tilgang på bredere grunnlag for å tolke materialet. Samarbeid er veien til fremgang!

Jochen Büchner, overlege ved Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer, Rikshospitalet.

For barna holder det ikke bare å overleve. De skal overleve til noe.

Aina Ulvmoen
Overlege, Oslo universitetssykehus

Innsamlede midler

Barnekreftforeningens mål er at ingen barn skal dø av kreft, og at overlevende skal ha et liv med god livskvalitet etter behandling. 

- For barna holder det ikke å bare overleve. De skal overleve til noe, sier Aina Ulvmoen, overlege ved Oslo universitetssykehus, som i 2022 fikk tildelt midler til prosjektet “Avansert diagnostikk av hjernesvulst hos barn”. 

Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 167 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter. - Dette hadde ikke vært mulig uten ildsjelene og givergleden vi opplever over hele landet, sier generalsekretær Trine Nicolaysen.

Fra 1. september vil Barnekreftforeningens forskningsnemnd, under ledelse av Trond Flægstad, ta imot og behandle søknader om forskningsstøtte.

Søknadsfristen er 1. november, og de utvalgte prosjektene vil kunngjøres på Barnekreftdagen, 15. februar 2024.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit