Gi gave

Barnekreftdagen 2022

1. september 2021 lyste Barnekreftforeningen ut forskningsmidler på hele 25 millioner kroner. Det kom inn 23 søknader med en total søknadssum på kr 68 123 770. Etter innstilling fra forskningsnemden bevilget Barnekreftforeningens hovedstyre totalt kr 25 000 000 fordelt på 12 forskningsprosjekter.

- Det er ikke Barnekreftforeningen alene som deler ut disse pengene. Med oss har vi tusenvis av engasjerte innsamlere og partnere som brenner for saken vår. Det er takket være de at vi har blitt en så betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Barnekreftforeningen bidrar til et aktivt og godt forskningsmiljø

Barnekreftforeningens forskningsnemd som består av den fremste ekspertisen innenfor barneonkologi stemmer i med Nicolaysen.

-Det er enighet i nemden at Barnekreftforeningen bidrar til et aktivt og godt forskningsmiljø for barn med kreft i Norge. Vi i nemden er også imponert over at det spesielt i Helse Nord, Helse Midt og i Helse Vest er bygget opp store og gode forskningsmiljø, som en direkte konsekvens av at Barnekreftforeningen har bidratt med forskningsmidler de siste årene, sier Trond Flægstad, som i tillegg til å være leder for forskningsnemden, er barneonkolog og professor i barnesykdommer ved Universitetetssykehuset i Nord-Norge.

Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 145 millioner til barnekreftforskning.

Trine Nicolaysen

Større risiko for seneffekter

Barn har større risiko for å få skader senere i livet enn voksne. Rundt 70 prosent av de som overlever barnekreft, lider av minst én senskade. For en tredjedel av disse betraktes senskadene som alvorlige, eller til og med livstruende.

-Barn må behandles som barn, de trenger egen, tilpasset behandling. Ikke bare har barn større risiko for å utvikle seneffekter, men de må også leve med dem gjennom et langt liv, sier Nicolaysen.

Ikke i mål

Forskning på barnekreft er et lavt prioritert område i Norge, og vi ligger langt etter våre naboland. Den svenske regjeringen øremerket i 2020 for tredje år på rad, over 80 millioner kroner til forskning på, og oppfølging av barnekreft. Barnekreftforeningen mener det er på tide å gjøre barnekreft til en egen post på statsbudsjettet. For det hjelper ikke med nasjonale planer og stortingsmeldinger når det ikke følger med midler.

Her finner du alle forskningsprosjektene som fikk tildelt forskningsmidler.

Del artikkelen på Facebook, Twitter