Gi gave

Forskningsprosjekter

2024

2023

2022

2021

Persontilpasset kreftbehandling hos barn i Norge

Prosjektleder Simon Kranz ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Målretting av pre-metastatisk nisje i neuroblastom

Prosjektleder Swapnil Bhavsar ved Universitetet i Tromsø

LOGGIC – Behandling av lavgradige gliomer hos barn

Prosjektleder Ole Mikal Wormdal ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Endringer i tarmmikrobiomet hos barn med kreft

Prosjektleder Veronika Kuchařová Pettersen ved Universitetet i Tromsø

Målrettet protonterapi reduserer seneffekter

Prosjektleder Camilla Hanquist Stokkevåg, ved Haukeland Universitetssjukehus

Kardiovaskulær funksjon hos barnekreftoverlevere

Prosjektleder Britt Engan ved Haukeland Universitetssjukehus

PROTECT; Presisjons-Onkologi til barn med kreft

Prosjektleder Monica Cheng Munthe-Kaas, ved Oslo Universitetssykehus

Fatigue etter kreft hos barn: Kunnskap og praksis

Prosjektleder Hanne Cathrine Lie, ved Universitetet i Oslo

Polynevropati hos barnekreftoverlevere

Prosjektleder Kristian Bernhard Nilsen ved Oslo Universitetssykehus

Nasjonalt register for stamcelletransplantasjon

Prosjektleder Jochen Büchner ved Oslo universitetssykehus

Den Norske BarnekreftBiobanken

Prosjektleder Monica Munthe-Kass ved Oslo Universitetssykehus

Tildeling tre kliniske prosjekter

Universitetssykehuset Nord-Norge fikk kr 600 000 til en klinisk stilling til prosjektet «Forsinket diagnose av svulster i hjerne og ryggmarg»
Haukeland Universitetssykehus fikk kr 1 920 000 til studiesykepleiere til prosjektet «Ny kreftbehandling for barn og unge i Norge».
St. Olavs hospital fikk kr 2 800 000 til studiesykepleier og barnekreftprotokoller

2020

DNA-skaderesponser - middel til å forbedre behandling av ALL hos barn

Prosjektleder: Heidi Kiil Blomhoff, Universitetet i Oslo

ALL-STAR: helseutfordringer etter ALL hos barn

Prosjektleder: Ellen Ruud, Oslo Universitetssykehus

Orale og dentale senskader etter barnekreft

Prosjektleder: Dorota Malgorzata Wojcik Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus

Nye muligheter for behandlingsresistent leukemi?

Prosjektleder: Ole Morten Seternes, UiT Norges Arktiske Universitet

Gen-modifiserte T-celler for behandling av T-ALL

Prosjektleder: Jochen Büchner, Oslo universitetssykehus

2019

Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL- 2008 protokollen

Prosjektleder: Bendik Lund NTNU, Trondheim

Analyse av behandlingsutfall med fokus på intensitet av systemisk kjemoterapi ved Erwing sarkom hos barn og unge voksne

Prosjektleder: Anita Andrejeva HUS, Bergen

Presisjonsmedisin mot barnekreft

Prosjektleder: Maria Winther Gunnes HUS/UIB Bergen

Tidlig tilgang til ny kreftbehandling- Søknad om europeisk godkjenning av Norge som utprøvder for legemiddelstudier blant barn og ungdom med kreft

Prosjektleder: Heidi Glosli, OUS, Oslo

Persontilpasset behandling av kreft hos barn med tilbakefall- INFORM studie

Prosjektleder: Monica Cheng Munthe- Kaas, OUS, Oslo

Molekylære signaturer i barnekreftsykdommen nevroblastom

Prosjektleder: Lars O. Baumbusch, OUS/ OSLO MET, Oslo

Immunterapi for barn med aggressiv hjernekreft

Prosjektleder: Einar Osland Vik-Mo, OUS, Oslo

Etablere strukturert molekylær diagnostikk for barnehjernekreft i Norge

Prosjektleder: Jens Pahnke OUS, Oslo

Klinisk forskerstilling innen cellulær immunterapi for barn med leukemi og lymfom

Prosjektleder: Jochen Büchner, OUS, Oslo

DNA- skaderesponser- middel til å forbrede behandling av ALL hos barn

Prosjektleder: Heidi Kiil Blomhoff, UIO, Oslo

Ernæring hos barn og unge etter stamcelletransplantasjon (NUTRIENT)

Prosjektleder: Christine Henriksen, UIO, Oslo

Overlevelse etter kreft hos barn og ungdom

Prosjektleder: Cecilie Essholt Kiserud, OUS, Oslo

2018

Nye strategier i bekjempelse av aggressive nevroblastomer

Prosjektleder: Christer Einvik, Universitetssykehuset i Nord Norge, Trømsø
Medsøker: Trond Flægstad

Musikkterapi brukt for å redusere bivirkninger ved cellegift behandling hos barn

Prosjektleder: Trond Flægstad, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
Medsøker: Marte Lie Noer og Ilan Safi

Nye alternativer for nevroblastombehandling rettet mot inflammatoriske signalveier

Prosjektleder: Baldur Sveinbjørnsson, Universitetet i Tromsø
Medsøker: Connie Tummler

Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft

Prosjektleder: Mary-Elisabeth Bradley Eilertsen, NTNU, Trondheim
Medsøkere: Ulrika Kreicbergs, Toril Rannestad og Trude Reinfjell

Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL-2008 protokollen

Prosjektleder: Bendik Lund, NTNU, Trondheim
Medsøkere: Magnus Aasved Hjort og Torstein Baade Rød

Presisjonsmedisin mot barnekreft

Prosjektleder: Maria Winther Gunnes, Universitetet i Bergen
Medsøker: Randi Hovland, Emmet Mc Cormark og Lars Herfindal

Forskningsprosjekt om mer skånsom strålebehandling av barn med proton

Prosjektleder: Camilla Hanquist Stokkevåg, Haukeland Universitetssjukehus
Medsøkere: Henriette Magelssen og Ludvig Muren

Identifikasjon av biomarkører ved nefroblastom (Wilms tumor)

Prosjektleder: Klaus Beiske, Universitetet i Oslo
Medsøker: Gunhild Trøen

Ferdigbehandlet - hva nå?
Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft?

Prosjektleder: Hanne Cathrine Lie, Universitetet i Oslo
Medsøkere: Elna Hamilton Larsen, Ellen Ruud, Astrid Klopstad Wahl og Anneli Mellblom

Hvordan kan vi benytte nye forskningsresultater til å gi individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft?

Prosjektleder: Einar Vik-Moe, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo

Den Nasjonale barnekreft biobanken

Prosjektleder: Monica Cheng Munthe-Kaas, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo
Medsøkere: Dorota Wojcik, Bendik Lund og Trond Flægstad

2017

Støtte til klinisk barnekreftforskning

Støtte til musikkterapi for barn og ungdom med kreft

Økt støtte til forskningsformidling og fagutvikling

Translasjonsforskningsprosjekt

Langtidsoppfølgingsprosjekt av overlevere etter stamcelletransplantasjon i ung alder (barn og unge <30år)

Utvikling og oppbygging av klinisk forskningssenter for hjernesvulst hos barn og ungdom

Utvikling av program for langtidsoppfølging

Studier om forebygging av alvorlige konsekvenser av lavt immunforsvar

Sykepleierstudie som ser på samarbeid mellom avdeling, sykehusskole og hjemmeskole

Støtte til sykepleiertjeneste rettet mot barn med retinoblastom eller hjernesvulst

Støtte til sykepleiertjeneste rettet mot barn med retinoblastom eller hjernesvulst

2016

Studier innen musikkterapi, om musikk og visualisering kan redusere bivirkninger

Prosjektleder: Tone Leinebo, Rikshospitalet
Medsøker: Ilan Sanfi, Aarhus Universitetssykehus. 

Studier innen musikkterapi, om musikk og visualisering kan redusere bivirkninger

Prosjektleder: Tone Leinebo, Rikshospitalet
Medsøker: Ilan Sanfi, Aarhus Universitetssykehus. 

Lønnsmidler til deltidsstilling studiesykepleier ved barneonkologisk avdeling, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Prosjektleder: Maria Winther Gunnes, Haukeland Universitetssykehus

et stort og omfattende forskningsprosjekt som drifter et middels stort laboratorium. Teknikerstilling

Prosjektleder: Ola Myklebust, Oslo Universitetssykehus

2015

Den andre europeiske studien for barn og unge med klassisk Hodgkin lymfekreft

Prosjektleder: Alexander Fosså, Oslo Universitetssykehus

Forskning på hvordan tenkning, emosjoner og atferd påvirkes hos overlevere av hjernesvulst

Prosjektleder: Stein Andersson, Oslo Universitetssykehus

Lønnsmidler til deltidsstilling for studiesykepleier ved Barnemedisinsk avdeling, OUS, Rikshospitalet

Prosjektleder: Anne Grete Bechensteen, Oslo Universitetssykehus

Veneportstudien: Barns opplevelse av å få nål i veneporten

Prosjektleder: Ellen Ruud v/ Forskningsgruppen INTERPRET
Prosjektmedarbeider: Steinunn E. Egeland, Kreft- og Fagutviklingssykepleier

Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4

Prosjektleder: Svein Kolmannskog, Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim

Glucarpidase rescue for toxic levels of Methotrexate in treatment of ALL

Prosjektleder: Dorota Malgorzata Wójcik, Helse Bergen HF

Kartlegging av bivirkninger/senvirkninger av Vinkristin som brukes i behandling av ALL (akutt lymfatisk leukemi)

Prosjektleder: Inga M. R. Johannsdottir, Rikshospitalet / Nasjonal kompetansesenter for seneffekter etter kreft

Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4

Prosjektleder: Svein Kolmannskog, Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim

Den nasjonale studien «Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft»

Prosjektleder: Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST)

2014

NOPHO Biobank i Uppsala

Prosjektleder: Trond Flægstad, Inst. for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø

Legemiddelutprøvinger i barneonkologi

Prosjektleder: Hassan Z. Khiabani, klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit