Gi gave

Rollen til tumor-avledede eksosomer i nevroblastom

Forsker 2024

Forsker Swapnil Bhavsar ved Institutt for klinisk medisin, Norges arktiske universitet, har fått tildelt midler fra Barnekreftforeningen til å forske på betydningen eksosomer har for spredning av kreftceller ved nevroblastom.  

Forskning og fremskritt 

Nevroblastom er den vanligste kreftformen blant barn under 5 år, og de som får diagnosen er i gjennomsnitt 1-2 år gamle. Rundt 70 % av disse får metastaser. På tross av stadige fremskritt innen behandling, overlever fremdeles under halvparten av barn som får høyrisikonevroblastom, og mange av de overlevende får seneffekter som følge av behandlingen. 

- Jeg har jobbet med nevroblastom i flere år, både som del av min doktorgrad og i mitt post doc-prosjekt, forteller Bhavsar. - Midlene fra Barnekreftforeningen gjør det mulig for meg å fortsette arbeidet med forskning på nevroblastom de neste 3 årene. Forhåpentligvis vil det gi viktige fremskritt innen behandling av nevroblastom. 

Hva er eksosomer? 

Eksosomer er bittesmå “bobler”, som skilles ut fra alle celler i kroppen vår, også kreftceller. De inneholder proteiner, DNA og RNA, og er vesentlige for kommunikasjonen mellom cellene. For pasienter med nevroblastom, spiller eksosomer en sentral rolle i spredning av kreften.  

Bhavsar og hans team vil dyrke nevroblastom-celler i laboratoriet, for å undersøke hvordan eksosomene cellene skiller ut bidrar til metastaser - og om dette er mulig å forhindre. Målet er at kunnskapen de får om innholdet (proteiner og miRNA) i eksosomene, vil kunne benyttes videre til diagnose, prognose og behandling av nevroblastom.  

- Grunnforskningen i laboratoriet gir oss nødvendige funn som vil kunne videreføres til testing på dyr. Deretter er målet å ta kunnskapen inn i klinikk, og at eksosomer etter hvert kan bli av stor betydning ved behandling av nevroblastom. 

Swapnil Bhavsar

- Vi skal studere både proteiner og microRNAs i eksosomene, forteller Bhavsar. - Vi vet at disse har en betydelig rolle ved spredning av nevroblastom. Det er imidlertid svært mange faktorer som spiller inn, og det er derfor metastaser er så vanskelig å stoppe.  

- Dersom svulsten blir lokalisert tidlig, før kreften sprer seg, klarer man som regel å behandle nevroblastom, fortsetter han. - Utfordringen kommer når pasienten får metastaser andre steder i kroppen. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om hvordan dette skjer, og om det kan forhindres.  

Forskning nytter!

Takket være alle våre givere og støttespillere kunne vi i anledning Barnekreftdagen dele ut 19 millioner til forskning på barnekreft. Samtlige prosjektlederne uttrykker takknemlighet og ydmykhet over å motta støtte til sin videre forskning. 

Ønsker du å bidra til håp og fremskritt, kan du registrere deg som fast giver med et valgfritt månedsbeløp her, eller gi en gave i skjemaet nederst på siden.

6 forskningsprosjekter ble tildelt midler i anledning Barnekreftdagen 2024. Fra venstre: Generalsekretær Trine Nicolaysen, studiesykepleier Nina Robinson, som representerte Den norske barnekreftbiobanken, Aina Ulvmoen, Hanne Cathrine Lie, Swapnil Bhavsar, Emmett Mc Cormack, og fagsjef Britt Ingunn Wee Sævig. Christian Magnus Thaulow fikk tildelt forskningsmidler, men kunne ikke være til stede på utdelingen.

Internasjonalt samarbeid 

Midlene Bhavsar får tildelt vil finansiere forskningen de neste 3 årene. De 2 første vil foregå som grunnforskning i laboratoriet. Dersom alt går etter planen, vil man deretter fortsette med forsøk på dyr. Dette vil bli gjort i samarbeid med ekspertise i Barcelona. Bhavsar og hans team samarbeider også tett med forskere i Gdansk i Polen. 

- Jo mer vi vet om eksosomene, jo nærmere kommer vi å teste dette i klinikken, sier Bhavsar. - Grunnforskningen i laboratoriet gir oss nødvendige funn som vil kunne videreføres til testing på dyr. Deretter er målet å ta kunnskapen inn i klinikk, og at eksosomer etter hvert kan bli av stor betydning ved behandling av nevroblastom. 

- Barna er min motivasjon 

Bhavsar uttrykker stor takknemlighet for midlene fra Barnekreftforeningen. Han trekker fram betydningen forskningsmidlene har for å dra nytte av, og bygge videre på, spesielt yngre forskeres kompetanse. 

- Midlene gir unge forskere som meg selv motivasjon og mulighet til å fortsette innen akademia, sier han. - Disse pengene er helt avgjørende for at vårt forskningsprosjekt skal bli realisert. 

- Barna er min motivasjon, sier den engasjerte forskeren. - Målet er at ingen barn skal dø av kreft. 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit