Gi gave

Bedre antibiotikabehandling til barn med kreft

Christian Magnus Thaulow

Overlege Christian Magnus Thaulow ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, har fått tildelt midler fra Barnekreftforeningen til forskningsprosjektet “Bedre antibiotikabehandling til barn med kreft”.  

- Gjennom en ny protokoll for antibiotikabruk vil vi redusere bivirkningene, redusere antibiotikaresistens, og legge til rette for at barn i aktiv kreftbehandling og deres familier får bedre livskvalitet, forteller han. 

Ny protokoll for antibiotikabruk 

- Cellegift og annen kreftbehandling gir dårligere immunforsvar. Når barna får nøytropen feber, har man valgt å helgardere seg ved bruk av bredspektret intravenøs antibiotika. Behandlingen varer gjerne i mange dager, selv om barnet er i fin form og  mistanken om bakterieinfeksjon er lav, sier Thaulow.  

- Konsekvensene kan være bivirkninger som diaré og utslett, negative endringer av barnets bakterieflora, samt utvikling av antibiotikaresistens. Sistnevnte kan være uheldig dersom barnet utvikler en alvorlig infeksjon på et senere tidspunkt.  

Den nye protokollen skal trygt veilede når antibiotikabehandlingen kan stoppes. Når det er mulig, skal behandlingen endres fra intravenøs antibiotika til tabletter eller mikstur.  

- Terskelen for å begynne antibiotikabehandling vil fortsatt være lav. Hypotesen er at vi kan trekke oss tidligere.

Christian Magnus Thaulow

Færre døgn på sykehus 

- Terskelen for å begynne antibiotikabehandling vil fortsatt være lav, understreker Thaulow. - Hypotesen er at vi kan trekke oss tidligere. Dersom vi ser at det ikke er vekst av bakterier i blodet etter et døgn, samt at barnet ikke lenger har feber og ellers er i grei form, vil vi avslutte behandlingen. Når det vokser bakterier i blodet, skjer dette innen et døgn i nesten 90 % av tilfellene. 

Behandling med intravenøs antibiotika fører til at barna må være innlagt på sykehuset. Thaulow har selv erfart å måtte holde barna flere døgn ekstra på grunn av denne behandlingen, og vil jobbe for å redusere de ekstra dagene.  

- De fleste familiene ønsker å reise hjem så snart det er mulig, sier han. - I mange tilfeller kan vi avslutte antibiotikabruken tidligere, eller gå over til antibiotika i tablettform eller mikstur. Dette kan familiene administrere selv, og dermed tilbringe mer tid hjemme, med økt livskvalitet.  

Forskning nytter!

Takket være alle våre givere og støttespillere kunne vi i anledning Barnekreftdagen dele ut 19 millioner til forskning på barnekreft. Samtlige prosjektlederne uttrykker takknemlighet og ydmykhet over å motta støtte til sin videre forskning. 


Ønsker du å bidra til håp og fremskritt, kan du registrere deg som fast giver med et valgfritt månedsbeløp her, eller gi en gave i skjemaet nederst på siden.


6 forskningsprosjekter ble tildelt midler i anledning Barnekreftdagen 2024. Fra venstre: Generalsekretær Trine Nicolaysen, studiesykepleier Nina Robinson, som representerte Den norske barnekreftbiobanken, Aina Ulvmoen, Hanne Cathrine Lie, Swapnil Bhavsar, Emmett Mc Cormack, og fagsjef Britt Ingunn Wee Sævig. Christian Magnus Thaulow fikk tildelt forskningsmidler, men kunne ikke være til stede på utdelingen. Foto: Maren Tanke.

Vi vet ikke nok 

Thaulow er også opptatt av hvordan den nye protokollen kan bidra til at barna får bedre livskvalitet etter at kreftbehandlingen er avsluttet.  

- Det har vært forsket mye på selve kreftbehandlingen, og vi har etter hvert fått god overlevelse. Nå ser man på hvordan man kan få en bedre overlevelse, og hvordan skadevirkningene av cellegift kan reduseres, sier han.  

- Det er imidlertid også viktig å fokusere på komplikasjoner som følge av kreftbehandling, og  hvordan vi kan redusere disse. Antibiotika er en vidunderlig medisin for å behandle infeksjoner, men vi vet ikke nok om de langsiktige skadevirkningene av potent antibiotikabruk. Derfor bør det alltid vurderes nøye når, og hvordan, det er riktig å behandle barna med antibiotika. Presisjonsbehandling må også gjelde antibiotikabruk. 

Verdifull innsikt fra foreldre 

Den nye protokollen for antibiotikabehandling vil innføres som en pilot ved Haukeland høsten 2024. Dersom protokollen blir validert etter et år, vil den introduseres ved resten av landets universitetssykehus.  

Planleggingen av prosjektet er i gang, og Thaulows forskergruppe samarbeider tett med barneonkologer og forskere i England, der man gjør lignende studier. Det er i tillegg rekruttert norske brukerrepresentanter som vil bidra inn i prosjektet. 

- Foreldre til barn som er i, eller har avsluttet, aktiv kreftbehandling gir oss verdifull innsikt i form av personlige erfaringer, følelser og meninger. Derfor er det viktig for oss at denne gruppen også er inkludert, sier den engasjerte overlegen.  

- Denne forskningen er helt avhengig av midlene vi nå får tildelt, sier Thaulow takknemlig. - Støtten fra Barnekreftforeningen er avgjørende for at prosjektet blir realisert.  

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit