Gi gave

CAR T for hematologiske pediatriske maligniteter

Emmet McCormack

Professor Emmet Mc Cormack ved Universitetet i Bergen mottar forskningsmidler fra Barnekreftforeningen til prosjektet “CAR T for hematologiske pediatriske maligniteter”. Studiet tar sikte på å utvikle en avansert immunterapiplattform, skreddersydd for barn med blodkreft.  

Realistiske modeller 

Mc Cormack og hans forskerteam benytter avanserte dyremodeller til å gjenskape pasientens sykdom i mus. Slik kan de undersøke den potensielle effekten av immuncelleterapi, når denne skal benyttes på pasienter.  

- Vi vil gjenskape pasienters kreftcellemiljø i dyremodeller, og forventer at dette vil gi realistiske scenarier for hvordan terapien vil arte seg i klinisk behandling av leukemi, forklarer Mc Cormack. - Forskningen har som mål å gjøre det enklere å forutse de kliniske resultatene av  pre-kliniske studier, for å forbedre presisjonen og effektiviteten ved immuncelleterapi. 

Dyremodellene som brukes kalles PDX-modeller (Patient derived xenografts). I denne typen modeller replikeres kreftcellemiljøet, med pasientens faktiske kreftceller, vev og immunceller. Resultatene fra disse dyremodellene er mer realistiske enn resultater fra laboratorieforsøk. Teknologien gjør det mulig for forskerne å teste effekten av behandling på mus, for deretter å kunne overføre virkningsfull immuncelleterapi til pasienten.  

Den dyktige forskeren presenterte sitt prosjekt for de fremmøtte på Litteraturhuset i Oslo i anledning Den internasjonale Barnekreftdagen 2024.

Fokus på barnekreft 

Mc Cormack har jobbet med å utvikle modeller for å bedre behandlingen av leukemi hele sin karriere. Nå tilpasses modellene til flere kreftformer, og professoren fokuserer i større grad på barnekreftforskning.  

- Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft, og må behandles deretter, sier Mc Cormack. 

- Et barn er ikke ferdig utviklet, og det betyr at heller ikke immunsystemet eller blodcellene er ferdig utviklet. Morfologien og mutasjonene i barns kreftceller kan være annerledes, og klassifikasjoner og modeller utviklet for voksne passer ikke alltid inn. Derfor må vi utvikle og tilpasse modellene spesielt for barn. 

- Barnekreft er ikke det samme som voksenkreft, og må behandles deretter.

Emmet Mc Cormack

Tett samarbeid 

Mc Cormack og hans team bygger videre på flere prosjekter som mottar støtte fra Barnekreftforeningen. Den engasjerte forskeren ser fram til å bruke sin ekspertise på dyremodeller til å studere effekten av immuncelleterapi i barneleukemi og -lymfom.  

- Materialet vi benytter, hentes fra Den norske barnekreftbiobanken ved Monica Cheng Munthe-Kaas, forteller han. Barnekreftbiobanken er etablert og driftes med midler fra Barnekreftforeningen.  

- Sebastien Wälchli forsker på immuncelleterapi på ulike kreftformer, og kan vise til lovende resultater. I dette prosjektet vil han studere hvordan teknologien kan overføres til behandling av barneleukemi og lymfom.  

Forskning nytter!

Takket være alle våre givere og støttespillere kunne vi i anledning Barnekreftdagen dele ut 19 millioner til forskning på barnekreft. Samtlige prosjektlederne uttrykker takknemlighet og ydmykhet over å motta støtte til sin videre forskning. 

Ønsker du å bidra til håp og fremskritt, kan du registrere deg som fast giver med et valgfritt månedsbeløp her, eller gi en gave i skjemaet nederst på siden.

6 forskningsprosjekter ble tildelt midler i anledning Barnekreftdagen 2024. Fra venstre: Generalsekretær Trine Nicolaysen, studiesykepleier Nina Robinson, som representerte Den norske barnekreftbiobanken, Aina Ulvmoen, Hanne Cathrine Lie, Swapnil Bhavsar, Emmet Mc Cormack, og fagsjef Britt Ingunn Wee Sævig. Christian Magnus Thaulow fikk tildelt forskningsmidler, men kunne ikke være til stede på utdelingen.

En investering i fremtiden 

- Veien fram til behandling i klinikk kan virke lang. Det er flott at Barnekreftforeningen likevel ser viktigheten av grunnforskning, for uten den vil fremgangen i behandlingsmetoder stagnere. Mer midler til å drive grunnforskning, betyr at vi kommer nærmere å bruke kunnskapen fra grunnforskningen til å faktisk behandle pasienter. 

- Dette prosjektet drives av forskningsmidler fra Barnekreftforeningen, sier professoren takknemlig. - Tildelingen gjør at vi får mulighet til å benytte ekspertisen som allerede er i laboratoriet, til å drive forskning spesielt på barnekreft. 

- Jeg har sett kreft på nært hold, blant annet i familien min, og jeg har sett hva denne sykdommen kan gjøre. Det er motiverende å jobbe for behandling av barn som har hele livet foran seg. Denne forskningen er en investering i fremtiden! 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit