Gi gave

Forskningstildeling 2019

Forskningsmiljøene ved OUS har lang erfaring med cellulær immunterapi. Ny kunnskap om genetiske forandringer i disse svulstene gir oss nå en unik mulighet til å søke støtte for å etablere en eksperimentell immunterapi for barn.

Ved denne behandlingen høstes pasientens egne immunceller fra blodbanen og tilføres evnen til å uttrykke fire proteiner som kjennetegner svulsten. Disse cellene kan så settes tilbake i en vaksine for å stimulere kroppens eget immunforsvar mot svulsten. Lignende immunterapi ved ulike kreftformer er under utprøving hos voksne i inn- og utland. Denne studien vil gjøre det mulig for norske barn med denne forferdelige kreftsykdommen å delta i utprøvende behandling. Erfaring med denne terapiformen vil også kunne komme andre barn med aggressive kreftformer til nytte.

Formålet med prosjektet er å få erfaring med cellulær immunterapi for barn med kreft i Norge. Konkret vil prosjektet gjennomføre behandling av fem pasienter i en fase I studie med utprøving av en autolog dendrittcellevaksine mot hTERT, survivin, WT1 og H3 K27M proteiner.

Dette innebærer følgende delmål:

  1. Etablere og få godkjent klinisk protokoll for gjennomføring av en fase I studie.  
  2. Etablere et H3 K27M mRNA konstrukt til elektroporering av dendrittceller. Tilsvarende konstrukt er etablert og benyttet i klinisk utprøving for de tre andre målproteinene.  
  3. Etablere leukaferese og produksjon av dendrittceller fra barn med DIPG.  
  4. Behandle fem pasienter med DIPG med den nye immunterapien.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit