Gi gave

Forskningstildeling 2019

Imidlertid er det sub-grupper av ALL-­pasienter med dårlig prognose, og akutt lymfoblastisk leukemi er fremdeles den hyppigste årsak til kreftrelatert død hos barn. Den tøffe behandlingen barn med ALL gjennomgår, ofte over flere år, har også sin pris i form av til dels alvorlige bivirkninger. Bivirkningene kan være knyttet til kognitive problemer, samt økt forekomst av hjertesykdom og sekundær kreft. Det er derfor stadig behov for nye behandlingsstrategier som kan øke effekten av medikamentene på kreftcellene, og samtidig redusere bivirkningene av behandlingen.

Behandlingen av ALL hos barn består av ulike typer cellegifter, og virkningsmekanismen er ofte å introdusere skade på DNA i cellene. DNA-skade vil føre til oksidativ stress i cellene, samtidig med at cellene dør og undergår en form for «selvspising» (autofagi).

Prosjektet har som mål å forstå hvordan signalstoffet cAMP i cellene regulerer disse DNA-skaderesponsene. cAMP-­stimulerende stoffer skilles ut av leukemicellenes naboceller i beinmargen, og det er vist at økte nivåer av cAMP hemmer effekten av cellegifter på DNA-skadeindusert dreping av ALL-celler. Målet med prosjektet er å forstå hvordan cAMP-­signaleringen påvirker både celledød, autofagi og oksidativ stress i leukemicellene. Med dette ønsker man å utvikle nye behandlingsstrategier som kan øke effekten av DNA-skadende cellegifter på kreftcellene, samtidig med at bivirkningene reduseres.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit