Gi gave

Kreftformer

Her kan du lese mer om de ulike formene for barnekreft, symptomer, undersøkelser og behandling av kreft. Du finner gode råd du kan ta med deg i møte med legen og informasjon om oppfølging etter avsluttet behandling.

Leukemi

Leukemi ble tidligere kalt blodkreft, er en sykdom som oppstår i benmargen. Benmargen finnes i hulrommene i kroppens store knokler. Ved leukemi skjer det en ukontrollert vekst av hvite blodceller i benmargen. Det fører til at cellene ikke modnes som de skal. Leukemicellene fortrenger eller hemmer veksten av de normale cellene i benmargen. Det finnes mange forskjellige typer leukemi, men de to hovedtyper er akutt lymfatisk leukemi (ALL), og akutt myelogen leukemi (AML). Les mer her

Hjernesvulst

Hjernesvulst utgjør en tredjedel av all barnekreft. Hjernesvulst kommer i mange varianter og det fortsatt den kreftformen flest barn dør av. Ytterlighetene er fra svært aggressive svulster med dårlige prognose til lavgradlige svulster som kan kureres ved kirurgi. Les mer her

Lymfom

Lymfomer utgår fra lymfesystemet som omfatter lymfekjertler, thymus (brissel), beinmargen og milten. Årlig får rundt ti barn i Norge lymfom. Vi skiller mellom to hovedtyper: Hodgkins lymfom og non-Hodgkins lymfom. Den siste typen er vanligst hos barn. Les mer her

Beinsvulster

De to vanligste (men allikevel sjeldne) formene for skjelettumorer er osteosarkom og Ewings sarkom. Begge er vanligst i aldersgruppen 10–20 år, men spesielt Ewings sarkom forekommer også hos yngre barn. Les mer her

Retinoblastom

Retinoblastom er en malign tumor hos barn som oppstår i øyets netthinne. Retinoblastom er sjeldent, men det er den vanligste maligne øyetumor hos barn. Retinoblastom er like vanlig hos begge kjønn og kan forekomme i ett eller begge øyne, med en eller flere tumorer. Les mer her

Nevroblastom

Nevroblastom er en sjelden svulst. Svulsten utgår fra det «sympatiske» (viljestyrte) nervesystem og forekommer både i binyrene (som er en del av det sympatiske systemet), men også i nerveganglier som er lokalisert langs ryggsøylen. Nevroblastom er en typisk barnesvulst; den er hyppigst i de to første leveårene og forekommer sjeldent etter barnealderen. Les mer her

Wilms tumor

Wilms’ tumor er en solid svulst i nyrene hos barn. Dette er en embryonal tumor, det vil si en svulst som oppstår av celler som ligger igjen i kroppen etter fosterlivet, og barna er ved diagnosen vanligvis under 5 år gamle. Svulsten er oftest omgitt av en kapsel, men vokser også inn i nyre og nyrebekken og i omgivende vev og kan spre seg lokalt til lymfeglandler, men også via blodet til blant annet lungene. Les mer her

Rhabdomysarkom

Rhabdomyosarkom er den vanligste formen for bløtdelskreft hos barn, men forekommer likevel sjelden. I Norge er det tre til seks barn årlig som rammes av denne tumorformen. Det er en embryonal svulst, og alderen ved diagnose er ofte under 5 år. Svulsten kan opptre på mange ulike steder i kroppen. De vanligste er hodet og hals, genitalier og urinveiene, samt i armer eller ben. Les mer her

Histiocytose

Histiocytoser er sykdommer som skyldes ukontrollert vekst av celler som tilhører immunsystemet. Den viktigst undergruppen er Langerhanscellehistiocytose (LCH). Ved denne formen for histiocytose er det celler som naturlig finnes i hud og lymfeknuter som formerer seg og fører til celleansamlinger i ulike systemer i kroppen. Les mer her

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!