Gi gave

Beinsvulster

Osteosarkom

Ved osteosarkom er svulsten oftest lokalisert i nærheten av de store leddene i lårbenet eller leggbenet, men andre steder i kroppen forekommer.

Symptomer

De viktigste symptomer er smerter i området hvor svulsten sitter (ofte også om natten), halting og noen ganger en synlig hevelse.

Undersøkelse og diagnose

Vanlig skjelettrøntgenbilder kan i typiske tilfeller gi sterk mistanke om osteosarkom. I tillegg gjøres MR- og evt CT-undersøkelse av det aktuelle området, og deretter gjøres biopsi (vevsprøve), enten nålebiopsi eller åpen biopsi i narkose. Blodprøvene er vanligvis normale, og det finnes ingen tumormarkører. 

Ewing sarkom

Ved Ewings sarkom kan svulstene være lokalisert til underekstremitetene, men også til bekkenet, ryggsøylen, overarmsbenet eller brystveggen (ribbene).

Symptomer

Symptomer er vanligvis en smertefull hevelse, men i motsetning til det man finner ved osteosarkom er allmennsymptomer som feber, slapphet, anemi og høy blodsenkning mer vanlig. Blodprøvene kan vise økte hvite blodlegemer og økt LD (laktat-dehydrogenase).

Undersøkelse og diagnose

Biopsi (vevsprøve) er nødvendig for sikker diagnose. Påvisning av en spesifikk genforandring i tumorcellene er bevisende for Ewings sarkom (translokasjon mellom kromosomene 11 og 22).

Møte med legen

Det første møte med legen skjer gjerne ganske fort etter at barnet ditt er innlagt på sykehuset. Det er ikke alltid at diagnosen er helt klar, men dere vil få informasjon om det som skjer og hva legene mistenker. Det er viktig at begge foreldrene er tilstede under informasjonsmøter med legen. Hvis foreldre ikke bor sammen, men har delt omsorg for barnet, har begge foreldre like stor rett til å få den samme informasjonen.

Dere vil få flere informasjonsmøter underveis i behandlingen og det kan være lurt å forberede seg ved å skrive ned spørsmål på forhånd. Som foreldre kan dere også be om at dere ønsker en samtale med legen uten at barnet er tilstede.  En sykepleier kan være med på samtalene slik at dere kan snakke med henne/han etterpå for å være sikre på at dere har forstått det som ble sagt. Tenk gjennom hva du ønsker å få ut av samtalene. Oppsummer innholdet før du går fra legen slik at eventuelle misforståelser kan rettes opp.

Det er viktig å huske på at dere som foreldre vil bli informert om utviklingen underveis i behandlingen, det er ingen leger som ønsker å holde informasjon om ditt barn tilbake fra dere. Husk også at ingen spørsmål er dumme. Det er viktig at dere spør om det dere lurer på. Et godt og nært samarbeid mellom dere og lege/sykepleier er viktig for at barnet ditt skal være trygg.

Informasjon til barnet

Barnet får også alderstilpasset informasjon om sin sykdom. Det er viktig at barnet forstår hvorfor det er innlagt og hva som feiler det. Som foreldre ønsker en gjerne å beskytte barnet for den brutale virkeligheten og det kan virke skremmende at barnet skal få vite at det har fått kreft. Det vi vet er at barn ofte tåler sannheten mye bedre enn om de ikke får vite hva som foregår.

Et barn leser oss voksne og er veldig var på om foreldre og andre snakker sant eller prøver å holde noe skjult. Det er for eksempel viktig å bruke ordet kreft. Det er et ord barn gjerne har hørt om fra før og forbinder med noe farlig. Det er derfor viktig med informasjon om at det er behandling som skal gjøre barnet friskt. Ta gjerne en prat med lege eller sykepleier om hvordan dere synes den beste måten er for ditt barn å bli informert på. Det er dere som kjenner barnet og vet hvordan både god og dårlig informasjon kan videreformidles på best mulig vis for deres barn.

Behandling

Behandlingen ved skjelettsvulster er de samme som for voksne, med små modifikasjoner. Etter preoperativ (neoadjuvant) kjemoterapi opereres svulsten så radikalt som mulig. Deretter følger igjen kjemoterapi. I noen tilfeller suppleres med strålebehandling. 

Utbredelse og overlevelse

Prognosen for kreft i skjelettsystemet hos barn er i dag relativt bra, med en 5-års overlevelse på rundt 80% totalt, sterkt avhengig av hvor utbredt sykdommen er.

Kilde: Barnekreftportalen

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!