Gi gave

Barnekreftdagen 2021

Microskop

Se opptak fra studiosendingen på Barnekreftdagen 15.02

1. september 2020 lyste Barnekreftforeningen ut forskningsmidler på hele 30 millioner kroner. Det kom inn rekordmange søknader med en total søknadssum på kr 85 166 492. Etter innstilling fra forskningsnemden bevilget Barnekreftforeningens hovedstyre totalt kr 30 000 000 fordelt på 11 forskningsprosjekter og 3 kliniske prosjekter.

– Det er ikke Barnekreftforeningen alene som deler ut disse pengene. Med oss har vi tusenvis av engasjerte innsamlere og partnere, som brenner for saken vår. Det er takket være de at vi har blitt en så betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft, sier daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.

Barnekreftforeningen bidrar til et aktivt og godt forskningsmiljø

Barnekreftforeningens forskningsnemd som består av den fremste ekspertisen innenfor barneonkologi stemmer i med Nicolaysen.

– Det er enighet i nemden at Barnekreftforeningen bidrar til et aktivt og godt forskningsmiljø for barn med kreft i Norge. Vi i nemden er også imponert over at det spesielt i Helse Nord, Helse Midt og i Helse Vest er bygget opp store og gode forskningsmiljø, som en direkte konsekvens av at Barnekreftforeningen har bidratt med forskningsmidler de siste årene, sier Trond Flægstad, som i tillegg til å være leder for forskningsnemden, er barneonkolog og professor i barnesykdommer, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 120 millioner til barnekreftforskning.

Større risiko for seneffekter

Barn har større risiko for å få skader senere i livet enn voksne. Rundt 70 prosent av de som overlever barnekreft, lider av minst én senskade. For en tredjedel av disse betraktes senskadene som alvorlig, eller til og med livstruende.

– Barn må behandles som barn, de trenger egen, tilpasset behandling. Ikke bare har barn større risiko for å utvikle seneffekter, men de må også leve med dem gjennom et langt liv. Vi har lenge etterlyst flere forskningsprosjekter på seneffekter, og det er en glede å nå kunne dele ut over 7 millioner til prosjekter på dette feltet, sier Nicolaysen.

Ikke i mål

Forskning på barnekreft er et lavt prioritert område i Norge, og vi ligger langt etter våre naboland. Den svenske regjeringen øremerket i 2020 for tredje året på rad, over 80 millioner kroner til forskning på, og oppfølging av barnekreft. Barnekreftforeningen mener det er på tide å gjøre barnekreft til en egen post på statsbudsjettet. For det hjelper ikke med nasjonale planer og stortingsmeldinger når det ikke følger med midler

Her finner du alle forskningsprosjektene som fikk tildelt forskningsmidler.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit