Gi gave

Lyser ut 30 millioner til forskning på barnekreft høsten 2020

Forskningsmidler

Vi har etter hvert blitt en betydelig bidragsyter inn mot det norske fagmiljøet som forsker på barnekreft.  Siden 2017 har Barnekreftforeningen delt ut 90 millioner til barnekreftforskning og vi ønsker å være en aktiv pådriver til enda mer forskning innen dette viktige område.

Barnekreftforeningen støtter relevante norske barneonkologiske forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn tilgode.

Forskningen kan omfatte biologi, epidemiologi, registerstudier, diagnostikk, behandling, sykepleiefaglig og psykososial forskning, samt prekliniske fase 1 og fase 2 studier.

Vi ønsker også fremover å bidra med flere midler til at studiesykepleiere ved de 4 behandlingsansvarlige Universitetssykehusene i Norge blir styrket. Denne gruppen av sykepleiere er helt nødvendig for å bygge infrastruktur, og for at forskningsprosjekter skal kunne gjennomføres.

1. september lyser Barnekreftforeningen ut midler til forskningsprosjekter og til kliniske prosjektstillinger i en open- call. Det blir en fast søknadsfrist satt til 1. november hvert år.

For å kunne bruke mest mulig av de innsamlede midlene direkte til våre formål, er det et bevisst valg at Barnekreftforeningen ikke gir midler til indirekte kostnader/overhead i våre forskningsbevilgninger.

Stillingene i de ulike prosjektene vil bli tildelt pr år etter stillingsprosent ut fra denne modellen;

Overlege 1 200 000
Postdoc 1 060 000
PhD 1 000 000
Sykepleier 800 000
Bioingeniør/andre 800 000

I tillegg støtter Barnekreftforeningen fagutvikling og deltagelse på
fagseminarer (søknadsfrist 1. april og 1. oktober)
Oppdatert søknadsskjema kommer før sommeren.

Dersom du er usikker på hvilken støtteordning ditt prosjekt faller inn under, ta kontakt med vår fagsjef Britt Ingunn Wee Sævig.

Generelle vilkår for søknad om forskningsmidler
Les mer om vilkårene for søknad om forskningsmidler her

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit