Gi gave

Barn og unge med kreft er ikke en spesielt utsatt gruppe under koronapandemien

koronavirus koronavirus

Barnekreftforeningen har intervjuet barneonkolog, og avdelingsleder på Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus (OUS). Ellen Ruud er en erfaren dame i sitt felt. Hun er også professor II i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. 

Ellen forteller at sykehusdriften er helt endret under korona-pandemien. Det er mange nye tiltak som er innført for å unngå import av smitte og smitte innad på sykehuset. Hun forteller at tiltakene også påvirker barn og unge.

– De kan ikke få besøk, kun ha med seg én og oftest den samme ledsageren under hele oppholdet. Fellesrom er stengt. Dersom noen barn med kreft får korona, må de ved OUS innlegges på Barne- og ungdomsklinikkens infeksjonsavdeling.

Ingen barn eller unge med kreft smittet i Norge
Ruud forteller at de første rapportene tyder på at barn og ungdom under kreftbehandling ikke er en utsatt gruppe i denne pandemien.

– I Norge kjenner jeg foreløpig (9.mai, 2020), ikke til at noen barn eller ungdom med kreft har blitt syke med covid-19. På verdensbasis er det rapportert om noen få tilfeller, men ingen dødsfall. Det ser ikke ut som barn og ungdom under kreftbehandling får sykdommen mer hyppig enn andre barn og ungdom, og generelt er den jo sjelden i de yngste aldersgruppene, sier Ruud.

Ruud sier at det er viktig å huske på at barn i utgangspunktet ser ut til å slippe lett unna covid-19, men som «føre-var-prinsipp» er de forsiktige med de som har et betydelig redusert immunforsvar, som for eksempel de som får intensiv intravenøs cellegiftbehandling, og i den første tiden etter benmargstransplantasjon. Disse pasientene har generelt høyere risiko for å utvikle infeksjoner og da teoretisk også korona.

– Barn med lett redusert immunforsvar, som for eksempel går på cellegift tablettbehandling ved ALL (Akutt Lymfatisk Leukemi), defineres ikke som en utsatt gruppe selv med «føre-var-tankegang». Derfor er det viktig at de alle deltar i vanlige skoleaktiviteter med de smitteverntiltak skolene nå er pliktig til å tilrettelegge med, forteller Ruud.

Barn med redusert organfunksjon kan bli mer syke
Ruud forteller også at barn med alvorlig påvirket organfunksjon som betydelig redusert lungefunksjon eller hjerteaktivitet, kan teoretisk bli sykere av covid-19 enn de som ikke har disse utfordringene. Det er foreløpig ikke funnet tegn til det for de yngste aldersgruppene generelt i pediatrien.

– Det er også viktig å huske at veldig få barn har betydelig organpåvirkning etter kreftbehandling og for eksempel vil fjerning av en nyre ikke falle inn under denne kategorien.

Kan gå på skolen
Ruud sier at barn og unge med kreft i utgangspunktet kan følge samme regler for skolegang og barnehage som før pandemien, men at vi sikkerhets skyld bør være litt mer forsiktige med barnehage og tiden etter benmargstransplantasjon.

Skjerpede smittetiltak på sykehuset
På avdelingene på sykehuset er det skjerpede smittevernstiltak og alle må følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Under hele pandemien har tilbudet for koronatesting av helsepersonell vært godt og alle ansatte med symptomer må være hjemme fra jobb inntil rask bedring eller negativ test på korona.

– Vi har hatt mange telefonkonsultasjoner og vil i økende grad ta i bruk videokonsultasjoner. Gjennomføring av møter der man ikke kan ivareta avstandsanbefalingene foregår digitalt og noen har hjemmekontor, men det er umulig å drive daglig kreftbehandling av pasienter fra hjemmekontor.

Det de frykter mest på sykehuset er masseuttak av helsepersonell til karantene på grunn av ukontrollert smitte i avdelingen. Hvis dette skulle skje vil det dermed oppstå mangel på kompetent helsepersonale til å drive de spesialiserte barnekreftavdelingene. Derfor vurderer de ytterligere tiltak for å unngå smitteimport. Eksempel på dette kan være testing av alle pasienter og/eller ledsagere før innleggelse.  

Anbefaler familier å følge rådene fra FHI
Ellen Ruud avslutter med at hun anbefaler alle familier å følge rådene fra FHI og det de formidler på Barnekreftportalen.  

– Det er ingen grunn til at livet til kreftsyke barn skal domineres av frykt for korona. Foreløpig ser det ut som at barn og ungdom rammes mildt av covid- 19, også de med kreft. Livet må bestå av mer enn kreftbehandling og smittevernstiltak. Derfor er det viktig at også våre barn går på skole og deltar i tilrettelagte sosiale aktiviteter, selv i koronaens tid.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit