Gi gave

Klinisk stilling - søknad

Stillingene i de ulike prosjektene vil bli tildelt pr år etter stillingsprosent ut fra denne modellen (Tildelingen inkluderer ikke overhead);

Overlege 1 200 000
Postdoc 1 060 000
PhD 1 000 000
Sykepleier 800 000
Bioingeniør/andre 800 000
  • 1 Gjeldende Kontakt
  • 2 Prosjekt
  • 3 Relevans
  • 4 Budsjett


Søkerinstitusjon

Institusjon

Hvem søkes det for?

Hovedsøker
Samtykke til bruk av bilde
Dersom søknaden blir innvilget, samtykker jeg til at Barnekreftforeningen kan bruke dette bildet av meg i presentasjon av mitt prosjekt
"Lagre som kladd", fungerer slik at den gjenkjenner IP-adressen din, og lagrer søknaden fra den. Dersom du siden går inn på denne siden fra samme IP-adresse vil søknaden ligge der, ellers ikke. Dette betyr at dersom du begynner å skrive på søknaden på kontoret, må du også fullføre på kontoret, eller hvis du begynner hjemmefra, må du også fullføre hjemmefra. Ved evt. problemer, ta kontakt, så kan vi også hjelpe.
OBS! Vi har fått tilbakemeldinger på at denne funksjonen ikke fungerer tilfredsstillende. Lagre derfor alt du skriver i egne dokumenter utenfor søknadsportalen fram til du er klar for å sende inn.