Gi gave

Møt Brit Gorset- Om å være likeperson i Barnekreftforeningen

Brit Gorset

Sønnen til Brit, Simen, ble syk i 2009, og foreldrekveldene på avdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim ble et sted hvor Brit kunne koble av. På en av samlingene møtte Brit en person som verken var lege eller sykepleier. En person hun kunne dele erfaringene sine med og ble møtt med forståelse på en helt ny og befriende måte.

Det tok ikke lang tid før Brit Gorset og familien meldte seg inn i Barnekreftforeningen. Som medlem fikk hun og familien informasjon om relevante aktiviteter som gjorde at de fikk deltatt på mye. Likepersonstjenesten skulle bli et viktig tilbud for familien.

Barnekreftforeningens likepersonstjeneste består av foreldre som har hatt et barn med kreft, eller personer som selv har hatt kreft som barn. Ved hjelp av sine erfaringer kan de gi støtte, lytte og hjelpe andre som står i lignende situasjoner. Da Brit, noen år etter behandlingen til Simen, ble spurt om hun kunne tenke seg å bli med i styret for fylkesforeningen i Trøndelag, eller bli likeperson, takket hun ja til begge deler.

–  Når man har vært en så stor del av Barnekreftforeningsfamilien, blir det en naturlig vei å gå, forteller Brit Gorset.

Brit Gorset har nå vært likeperson i åtte år og synes vervene er motiverende. Det mest inspirerende var å se hvor stor verdi Barnekreftforeningens tilbud har for familiene som trenger det. Som medlem i Barnekreftforeningen får foreldre mulighet til å slappe helt av, og nyte hvordan barna deres leker med andre. Det er i de uformelle møtene med familiene at Brit ser en stor gevinst av Barnekreftforeningens tilbud. Brit forteller at slike møter er mindre kompliserte, i forhold til det å være på sykehus. Der kan hva som helst skje i løpet av de neste minuttene.

–  Det er når foreldrene skjønner at de er i trygge omgivelser, og hører barna sine le, at magien skjer, sier hun.

Som likeperson har vi et naturlig bånd til familiene fordi vi vet hva de går gjennom. Vi har kjent på de samme følelsene. Da blir det lettere å uttrykke følelser fordi man er friere, og møter aksept på en helt annen måte.

Brit Gorset

Ikke alle benytter seg av tilbudet
Brit forteller at det ikke er alle som ønsker å ha en likepersonssamtale.

–  Om det bare er én person som ønsker å benytte seg av tjenesten, så er det viktig å beholde den for den ene personen, sier Brit.

Kurs for å bli likeperson
For å bli likeperson i Barnekreftforeningen må man gjennom et kurs. Brit forteller at tilbakemeldingene har vært veldig gode fra de som har deltatt. Kursene gjennomføres årlig i regi av Barnekreftforeningen sentralt. Og selv om man har tatt kurset, kan man velge å la være å ikke gå videre som likeperson.

Brit forteller at kursene er verdifulle. Underveis får man reflektert godt rundt om man er klar for å gå inn i en rolle som likeperson, eller ikke. Det er viktig at man har bearbeidet sin egen historie først.

Etter at man er blitt godkjent som likeperson, gjennomføres det også et oppfølgingskurs, som Brit mener er veldig bra, selv for erfarne likepersoner.

Det er viktig for Barnekreftforeningen at våre likepersoner møter medlemmene med respekt, det må være kvalitet.

Brit Gorset

Det beste med å være likeperson
Brit har mange gode historier fra sin tid som likeperson, og syns det er vanskelig å velge bare én.

–  Det sterkeste er nok når det knyttes bånd mellom deg og familiene, og du er med på å skape de øyeblikkene hvor du skjønner at du får tillit og har skapt trygghet hos familien. Det er godt!

Å være likeperson under korona
Brit innrømmer at det har vært utfordrende å utføre oppdraget som likeperson i koronatiden. Samtidig som situasjonen har vært vanskelig, forteller hun at de har fått et nytt perspektiv på likepersonsarbeidet.

Brit forteller at de alltid har visst at tilbudet på avdelingen settes pris på, men at det under koronatiden har vært meldt et stort savn etter tjenesten, både hos sykehuspersonell og hos foreldre som har innlagte barn.

"Tilbakemeldingene forteller oss hvor viktig det er at vi finner nye alternative måter å utføre rollen på, nå som vi ikke får lov til å gå inn på sykehuset. Det er det vi jobber med nå".

Brit Gorset

Kunne du tenke deg å bli likeperson for våre familier? Da bør du se vår nye film om å være likeperson.

Du kan også lese mer om å være likeperson i Barnekreftforeningen her

Del artikkelen på Facebook, Twitter