Gi gave

Prosjektsøknad

  • 1 Gjeldende Kontakt
  • 2 Prosjekt
  • 3 Relevans
  • 4 Budsjett

Hovedsøker

Hovedsøker
Samtykke til bruk av bilde
Dersom søknaden blir innvilget, samtykker jeg til at Barnekreftforeningen kan bruke dette bildet av meg i presentasjon av mitt forskningsprosjekt


Søkerinstitusjon

Institusjon


Eventuelle medsøkere


Medsøker 1

Medsøker 2
"Lagre som kladd", fungerer slik at den gjenkjenner IP-adressen din, og lagrer søknaden fra den. Dersom du siden går inn på denne siden fra samme IP-adresse vil søknaden ligge der, ellers ikke. Dette betyr at dersom du begynner å skrive på søknaden på kontoret, må du også fullføre på kontoret, eller hvis du begynner hjemmefra, må du også fullføre hjemmefra. Ved evt. problemer, ta kontakt, så kan vi også hjelpe.
OBS! Vi har fått tilbakemeldinger på at denne funksjonen ikke fungerer tilfredsstillende. Lagre derfor alt du skriver i egne dokumenter utenfor søknadsportalen fram til du er klar for å sende inn.