Gi gave

Slik tilrettelegger du for barn og ungdom etter kreftbehandling

Seneffekter

Barnekreftforeningen inviterer til Fagseminar om seneffekter 19. til 20. april 2022 (ny dato)

Når et barn eller en ungdom, som har vært gjennom behandling av kreft, kommer tilbake til sin hverdag, står nettverket ofte overfor nye og ukjente utfordringer.

Målet med fagseminaret er å:

  • Gjøre deltakerne kjent med noen av utfordringene de vil møte.
  • Øke deltakernes forståelse for elevenes og foreldrenes utfordringer.
  • Bidra til at pedagoger og andre i samarbeid med foreldre og hjelpeinstanser kan finne gode løsninger for hver enkelt elev.

Av program kan vi nevne foredrag fra erfarne fagpersoner om bl. a.:

  • Seneffekter hos barn og ungdom
  • Erfaringer fra en overlevende
  • Spesielle utfordringer som påvirker en skolehverdag etter kreftbehandling
  • Utfordringer, rettigheter og lovverk i skolen ved langvarig sykdom
  • Samarbeid sykehusskolen – hjemmeskolen

Underveis vil det bli lagt vekt på ulike utfordringer ved ulike behandlinger. Det vil bli rettet fokus både mot de av dere som møter barn / ungdom med seneffekter etter hjernesvulst, og de av dere som møter barn / ungdom med andre kreftformer og utfordringer.

Det vil bli satt av god tid til både spørsmål og erfaringsutveksling i løpet av seminaret.

Hvis du vil lese mer om seneffekter, klikk her

Del artikkelen på Facebook, Twitter