Gi gave

Forskningssøknader

Barnekreftforeningens mål er at ingen barn skal dø av kreft. Derfor må vi fortsette å forske på barnekreft. 

Takket være våre fantastiske givere, privatpersoner og bedrifter, åpner vi Barnekreftmåneden 2022 med å utlyse nye 25 millioner kroner til forskning på barn og unge med kreft!

Siden 2017 har Barnekreftforeningen bevilget hele 142 millioner til barnekreftforskning. Størsteparten av midlene har gått til grunnforskning på barnekreft. 

Med årets utlysning ønsker vi i tillegg til god grunnforskning å tiltrekke oss forskere som ser på virkninger av kreftbehandlinger – og ikke minst barnets livskvalitet etter behandling. Det kan omhandle seneffekter, ungdom, søsken, sorgarbeid og andre områder som bidrar til at barn og unge, og deres familier opprettholder livskvalitet etter endt behandling.

Dersom du ønsker å lagre søknaden underveis, må du lage deg en bruker. Forklaring finnes her

Vilkår for å søke midler finner du her

Søknad om forskningsmidler

Statusmelding

Søknadsskjemaet er nå stengt. Fristen var 1. november kl. 12:00.