Gi gave

Et hjem i nærheten

Annenhver dag får et barn i Norge kreft, og hver uke blir 10 barn født med hjertefeil.  Når et barn blir alvorlig sykt, rammes hele familien. Ofte må barnet reise langt for å få livsviktig behandling, og familien blir splittet i lange perioder.

Familiehusene vil gi familier med alvorlig syke barn, uavhengig av diagnose, mulighet til å skape et hjem hjemmefra. Her kan de støtte hverandre gjennom livets vondeste periode og få etterlengtede pauser fra sykehusets alvorstunge korridorer.

Sammen skal vi bidra til at:

• Familier unngår å bli splittet selv om de bor langt unna sykehuset.
• Alvorlig syke barn får ha hele familien hos seg i behandlingsperioden.
• Foreldrene kan ta vare på alle barna sine, seg selv og hverandre.
• Søsken blir inkludert, sett og ivaretatt.
• Familiene kan finne ro og får leve et mer normalt hverdagsliv i en vanskelig situasjon.

- Jeg er helt sikker på at dette blir en TV-aksjon som vil engasjere befolkningen i 2024.

Vibeke Fürst Haugen
Kringkastingssjef

Inkluderer flere diagnoser

Familiehusene vil være et tilbud til familier som har barn med alvorlig sykdom, som har vesentlig reisevei til sykehuset, og som må være på, eller i nærheten av, behandlingsstedet over lengre tid. Hvem som skal bo i familiehusene vil avgjøres av ansatte ved sykehusene, og er uavhengig av diagnose.

Barn med alvorlig sykdom er en sammensatt gruppe, men familienes behov er ofte de samme: I vanskelige perioder har de et sterkt ønske om å ha sine nærmeste rundt seg.


Bli med på årets viktigste søndagstur!

Foto: TV-aksjonen/Mikkel Strøm

Verdens største dugnad

NRK TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. I 2024 er det 50 år siden den første TV-aksjonen ble avholdt i 1974.

Hvert år jobber 7000 fantastiske frivillige over hele landet med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke hjem i hele Norge i løpet av to timer én søndag i oktober.

Les mer om TV-aksjonen her.


Bli med på årets viktigste søndagstur!


Søndag 20. oktober går vi sammen for små helter.

Her finner du inspirasjon og informasjon om hvordan du kan bidra.