Gi gave

«Jeg er helt sikker på at dette blir en TV-aksjon som vil engasjere befolkningen i 2024.»

Vibeke Fürst Haugen<br>KringkastingssjefVibeke Fürst Haugen
Kringkastingssjef

Et hjem i nærheten

I Norge behandles alvorlig syke barn hovedsakelig ved universitetssykehusene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. For mange betyr det at familien må finne et overnattingssted i en fremmed by, mens barnet er under behandling.

Sykehusene er bygget for god og effektiv medisinsk behandling, men er ikke tilrettelagt for barnefamiliers hverdagsliv og trivsel. Pasientrom og korridorer er ikke egnede oppholdssteder for barnefamilier mens de venter på behandling, undersøkelser eller resultater fra prøver.

Barnekreftforeningen ønsker å etablere familiesentre i nærheten av universitetssykehusene. Slik kan foreldre og søsken lett bevege seg mellom sykehuset og senteret, der familien kan leve et tilnærmet normalt hverdagsliv. På familiesenteret vil det også være rom for besøk av besteforeldre, tanter og onkler, venner eller andre personer som har betydning i familiens liv.

«Vi gleder oss stort til å samarbeide med TV-aksjonen for å bidra til en bedre hverdag for alvorlig syke barn og deres familier. Familiesentrene er et prosjekt vi har jobbet for å realisere i flere år og med TV-aksjonen vil dette endelig bli mulig.»

Trine Nicolaysen<br>GeneralsekretærTrine Nicolaysen
Generalsekretær

Les hele vår TV-aksjonssøknad her!

Barnekreftforeningens TV-aksjonssøknad 2024

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit