Gi gave

Forskning gir håp

Tre forskere som jobber

Takket være våre fantastiske givere; privatpersoner og bedrifter, bevilger Barnekreftmåneden også i år nye midler til forskning på barn og unge med kreft.

Britt Ingunn Wee Sævig

Vi har spurt fagsjef ved Barnekreftforeningen Britt Ingunn Wee Sævig hva hun vil trekke frem som de senere års milepæler.

– Før Barnekreftforeningen startet å bevilge midler, var det ikke forskning i Norge som rettet seg kun mot barn med kreft. Det har vi nå, forteller Britt Ingunn.

Store summer

Inkludert midlene som utlyses i år, har Barnekreftforeningen siden 2017 bevilget hele 145 millioner til barnekreftforskning. Størsteparten av midlene har gått til grunnforskning på feltet.

– Midler fra Barnekreftforeningen har også bidratt til å bygge en infrastruktur mellom sykehusene i Norge som omfatter alle barn og unge med kreft. Det betyr at alle barn får lik behandling – uansett hvor i landet de bor, forteller Britt Ingunn.

Forskere er avhengige av studiesykepleiere for å få gjennomført og godkjent forskningsprosjektene sine. Studiesykepleierne sørger for oppfølging og registrering av kliniske forhold som angår diagnostikk og behandling av barn og unge med kreft. Barnekreftforeningens forskningsmidler bidrar også til å finansiere flere stillinger som studiesykepleiere.

Alle midlene vi har bevilget til grunnforskning, studiesykepleiere og andre forskningsprosjekter gjør at barn og unge med kreft i Norge får den beste behandlingen.

– Med årets utlysning ønsker vi i tillegg til god grunnforskning å tiltrekke oss forskere som ser på virkninger av kreftbehandlinger – og ikke minst barnets livskvalitet etter behandling. Herunder seneffekter, bruk av musikkterapi og fysisk aktivitet, for å nevne noe, sier Britt Ingunn.

Spennende prosjekter

Britt Ingunn ønsker spesielt å trekke frem tre av de tolv prosjektene som ble tilgodesett penger fra fjorårets forskningspott:

• Forsker og overlege ved Oslo Universitetssykehus Heidi Glosli fikk midler til å opprettholde en klinisk forskningspost for barn og unge. Målet er at barn og unge med kreft i Norge skal få muligheten til å være med i kliniske studier i hjemlandet sitt. – For å oppnå enda bedre behandlingsresultater er det behov for nye medisiner og mer persontilpasset behandling, sier hun. Les mer om forskningsprosjektet her.

• Overlege May Grydeland ved Norges Idrettshøgskole og en rekke andre forskere fra Oslo er i gang med en stor internasjonal studie som undersøker fysisk aktivitetsnivå og form hos barn og unge som har hatt kreft. Hva kan bidra til at disse barna og ungdommene blir mer fysisk aktive, spør Grydeland. Vi ønsker derfor å teste om et individorientert og lokalt tilpasset fysisk aktivitetsprogram kan øke livskvalitet og redusere plager hos barn og unge med kreft. Les mer om forskningsprosjektet her.

• Å overleve ALL, akutt lymfatisk leukemi, har sin pris for barna og ungdommene som gjennomgår den tøffe behandlingen. Det være seg bivirkninger som påvirker hjertefunksjon, hormonbalansen og kognitive evner. Overlege Heidi Blomhoff forsker på nye strategier som kan bedre dagens behandling av ALL – og redusere bivirkningene. Les mer om forskningsprosjektet her.

Møteplass for forskerne

I tillegg til forskningsmidler til fagmiljøet i Norge, bidrar Barnekreftforeningen også med midler til å arrangere forskningsdager der fagmiljøet kan møtes og utveksle erfaringer.

Alt dette hadde ikke vært mulig uten våre fantastiske og engasjerte givere. Vi er dypt takknemlige for at dere fortsetter å bidra til saken, slik at vi en dag når målet om at ingen barn skal dø av kreft.

Men ikke glem:
For barna handler det ikke bare om å overleve – men å kunne leve gode liv etter kreftsykdommen.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit