Gi gave

Ferie med mening

Ferie med mening er ferie med fritidsaktiviteter for hele familien, kombinert med tilbud om et faglig innhold for både foreldre og barn. Det er en plattform for å være sammen og dele felles, positive opplevelser.

Deles i grupper

Ferie med mening er en sjelden anledning til å ha barn og ungdom under kreftbehandling i gruppe med hverandre, og søsken i gruppe med søsken. Foreldre tilbys foredrag av fagpersoner, og egne samtalegrupper.

Faglig innhold

Det faglige innholdet kan være foredrag for foreldre fra barneonkolog, foredrag om kriser og mestring, og samtaler med psykolog der de kan ta opp spørsmål og problemer som alvorlig sykdom bringer med seg for hele familien.

Basert på frivillighet

Ferie med mening drives av Barnekreftforeningen sine tillitsvalgte, likepersoner og frivillige. Samlingen hadde ikke vært mulig å gjennomføre hvis ikke Barnekreftforeningen sine fylkesforeninger samarbeidet om dette.

Del artikkelen på Facebook, Twitter