Gi gave

Personvern

Barnekreftsforeningen er rettighetshaver til denne nettsiden. Ved besøk på  Barnekreftsforeningens nettsider, eller ved annen kontakt med oss på annen måte kan vi komme til å samle inn og behandle dine personopplysninger. På det tidspunkt Barnekreftsforeningen håndterer dine personopplysninger, blir Barnekreftsforeningen behandlingsansvarlig for dine opplysninger. Som behandlingsansvarlig for personopplysninger er Barnekreftforeningen underlagt personvernregelverket.

Barnekreftforeningen består av nasjonalkontoret og 13 fylkesforeninger. Organisasjonen behandler personopplysninger om frivillige, medlemmer, givere og deltakere under våre aktiviteter. Personvernregelverket berører alle deler av organisasjonen som behandler personopplysninger. Barnekreftforeningen er ansvarlig for at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for denne behandlingen. Behandlingsgrunnlag er som hovedregel forankret i en avtale.

Barnekreftsforeningens personvernserklæring fremgår nedenfor. Her får du informasjon om formålet med vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler disse. Du får også informasjon om dine rettigheter i forhold til personopplysningene, og hvordan du kontakter oss eller tilsynsrådet.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet som ligger her vil kunne endres.

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær Trine Nicolaysen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i organisasjonen. Med behandlingsansvar mener vi den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Personvernombud 

Personvernombudet er en ordning i kraft av regelverket rundt personvern. Barnekreftforeningens personvernombud er godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlige) i arbeidet med å ivareta personvernet til alle medlemmer, givere, frivillige, aktivitetsdeltakere og ansatte.

Personvernerklæring 

Barnekreftforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, frivillige, deltagere og givere. Formålet med behandlingen er å koordinere og å legge til rette for best mulig formålsrettet tilbud og aktivitet. Barnekreftforeningen er opptatt av at de registrerte har tillit til at personopplysninger behandles på en korrekt og forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen handler om hvordan Barnekreftforeningen samler inn og bruker personopplysninger som vi mottar fra våre brukere.

Barnekreftforeningen følger personvernprinsippene ved enhver behandling av personopplysninger:

  •  All behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og transparent («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»)
  • Personopplysningene skal behandles til spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål («formålsbegrensning»)
  • Personopplysninger som behandles skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for det angitte formålet de behandles for («dataminimering»)
  • Personopplysninger som behandles skal være korrekte og oppdaterte, og at opplysninger som er feil skal korrigeres eller slettes («riktighet»)
  • Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det/de formålet/-ene de behandles for og det organisasjonen er forpliktet til («lagringsbegrensning»)
  • Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og fortrolighet beskyttes («integritet og fortrolighet»)
  • Organisasjonen skal sørge for at personopplysningene blir behandlet på en tilstrekkelig sikker måte, ved at nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak er etablert og implementert («ansvarlighet»). 
Medlemmer

For å få medlemsoppfølging i Barnekreftforeningen samler vi inn personopplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-post og kategori: under behandling, ferdig behandlet eller mistet. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Vi registrer våre medlemmer i en av tre kategorier: under behandling, ferdig behandlet eller mistet. Dette gjøres for å kunne tilby tilpassete medlemstilbud, samt sikre at våre medlemmer i de ulike kategoriene blir representert i Barnekreftforeningens organisatoriske organer. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til å kunne eksempelvis sende ut medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, oppfordring til å bidra eller på andre måter engasjere seg i organisasjonsarbeid, mm.

Som medlem kan du når som helst si opp ditt medlemskap, ved avsluttet medlemskap deaktiveres ditt medlemskap. Medlemskapet opphører automatisk dersom kontingenten ikke er betalt etter 24 måneder fra siste krav er sendt ut.

Barnekreftforeningen innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten og har tillatelse til å innhente fødselsnummer. Medlemskontingenten gir ikke rett til skattefradrag. 

Personopplysningene slettes 1 år etter at medlemskapet opphører. 

Deltakere i våre arrangementer

Som deltaker på våre aktiviteter behandler Barnekreftforeningen opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og i noen tilfeller fødselsnummer. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere aktiviteten/arrangementet, samt oppfylle rapporteringsplikt vi har til støtteordninger. 

Som deltaker i gruppeaktiviteter behandler Barnekreftforeningen aggregerte opplysninger om antall deltakere, fordelt på kjønn, og av og til alder, for statistiske forhold og/eller etter eventuelle krav fra givere.  

Som deltaker i en-til-en samtale behandler Barnekreftforeningen opplysninger som navn og telefonnummer.

I de tilfeller der Barnekreftforeningen trenger helseopplysninger om deg som deltaker, er vårt behandlingsgrunnlag basert på samtykke.

Personopplysninger vi ikke trenger til rapportering slettes etter at arrangementet er avsluttet.

Frivillige i Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer til våre frivillige.

Som frivillig i Barnekreftforeningen plikter du å underskrive etikk- og taushetserklæringen. I aktiviteter med barn og ungdom stilles det krav om politiattest.

Vi bruker dine personopplysninger til å sende informasjon om aktiviteter i ditt lokalmiljø, obligatorisk opplæring og relevante kurs, invitasjon til medlemsmøter og samlinger sentralt. 

Dersom du ikke lenger ønsker å være frivillig i Barnekreftforeningen, ta kontakt med din fylkesforening.

Givere

Barnekreftforeningen behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsnummer og bidrag som er gitt.

For våre faste givere, vil Barnekreftforeningen sende informasjon på e-post, telefon, SMS eller per post om hvordan hjelpen din kommer til nytte.

Barnekreftforeningen innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten og har i den anledning tillatelse til å innhente fødselsnummer.

Brukere av Barnekreftappen

DATAINNSAMLING
Når du bruker Barnekreftappen, kan vi samle inn følgende typer informasjon:
Personlig Informasjon:
- Navn
- Mobilnummer
- E-post adresse
Din rolle i tilknytning til barnet som har etter har hatt kreft
Bruksdata:
- Vi kan samle inn data om hvordan du bruker appen,
- Hvilke seksjoner du besøker,
- Innstillinger du justerer,
- Annen interaksjonsdata.
 
HVORDAN BRUKER VI DINE DATA
Vi bruker dataen vi samler inn via Barnekreftappen for følgende formål:
Forbedring av Tjenestene - For å tilby mest mulig riktig innhold basert på hvem som bruker appen. Dette knytter seg også tett opp til videreutvikling og muligheten vi har til å blandt annet søke støtte til videreutvikling av innhold eller funksjonalitet basert på kunnskap om hvem som bruker appen og hva vi trenger å forbedre.
Kommunikasjon - For å kommunisere med deg om oppdateringer, nyheter, og relevant informasjon knyttet til appens funksjoner og tjenester.
Sikkerhet og Overholdelse - For å opprettholde sikkerheten til våre tjenester og overholde gjeldende lover og forskrifter.
 
DELING AV DINE DATA
Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av situasjoner hvor det er nødvendig for å levere tjenesten eller oppfylle en lovlig forpliktelse.

DINE RETTIGHETER
Som bruker av Barnekreftappen har du flere rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til å be om innsyn i, retting eller sletting av dine data. 

Som behandlingsansvarlig skal Barnekreftforeningen behandle dine personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Bokføringsloven

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare (f.eks. personopplysninger i forbindelse med fakturaer, reiseregninger eller lønnskjøring), vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Cookies


Barnekreftforeningen bruker analyseverktøyet Google Analytics for å lage ulike statistikker om bruken av nettsidene for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Dette programmet bruker cookies, dvs. informasjonskapsler eller tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene inneholder opplysninger om brukerens IP-adresse. Barnekreftforeningen bruker ikke den besøkendes IP-adresse til å identifisere den besøkende, eller tilgjengeliggjøre ip-adressen på noen måte. Informasjonen fra Googles Analytics lagres på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Barnekreftforeningen bruker analyseverktøyene Hotjar og VWO for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Disse programmene bruker cookies, dvs. informasjonskapsler eller tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene inneholder opplysninger om brukerens IP-adresse. Barnekreftforeningen bruker ikke den besøkendes IP-adresse til å identifisere den besøkende, eller tilgjengeliggjøre ip-adressen på noen måte.

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.