Gi gave

Disse barna kan møte i barnehagen og disse bør holde seg hjemme

Den internasjonale barnekreftdagen

– Utfra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det altså ut til at risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar, skriver barnelegeforeningen i vurderingen.
 
Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vurderer at det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp.

– Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, og ikke de samme risikogruppene som er observert for voksne med covid-19. Det er også viktig å understreke at disse skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel velge å møte i barnehagen og på skolen.

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole som vanlig:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barnelegeforeningen har også laget en liste over aktuelle diagnosegrupper for barn fra ett til og med 18 år, hvor tilrettelagt undervisning kan vurderes.

Ifølge dem, skal tilrettelegging for barn og unge være frivillig og vurdert fra et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barn får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling:

 • Barn og unge som er organtransplanterte
 • Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
  • Inkludert barn som har fått CAR-T
  •  Søsken som skal være stamcelledonor (siste 28 dager før donasjon)
 • Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling:
  • Barnehagebarn: anbefales ikke å gå i barnehage
  • Skolebarn:
   •  Alle som får intravenøs cellegiftbehandling, særlig i perioden mellom cellegiftkurer hvor immunforsvaret er på det laveste nivået
   • Barn med leukemi på peroral vedlikeholdsbehandling
 • Barn og unge med alvorlig hjertesykdom:
  • Barn og unge som behandles for pulmonal hypertensjon
  • Barn og unge som behandles for hjertesvikt
  • Barn og unge som har Fontan sirkulasjon (palliativ sirkulasjon med ettkammer-hjerte)
  • Barn og unge med ikke-opererte alvorlige hjertefeil
 • Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet:
  • Barn og unge med interstitielle lungesykdommer
  • Barn og unge som har alvorlig astma og behandles med systemiske steroider eller mer enn 3 innleggelser siste år
  • Barn og unge med cystisk fibrose
  • Barn og unge med trakeostomi
  • Barn og unge med nevromuskulær sykdom og har behov for respirasjonsstøtte
  • Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom må vurderes individuelt
 • Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Barn og unge på immundempende medisin og aktivt kronisk sykdom
  • Dette inkluderer barn med nefrotisk syndrom som ikke er i remisjon
 • Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.
  • Dette kan for eksempel gjelde barn og unge med sigdcelleanemi
  • Andre sjeldne sykdommer må vurderes

- Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon), heter det videre.

Her kan du lese hele vurderingen fra Barnelegeforeningen

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!