Gi gave

Retningslinjer for vaksinering av barn og unge under og etter kreftbehandling

Vaksinering av ungdom Vaksinering av ungdom

FHI besluttet 14. desember at enkelte grupper barn i alderen 5-11 år nå skal tilbys koronavaksine («Comirnaty barn» BioNTech/Pfizer). All vaksinasjon vilskje i kommunal regi, og ikke via fastlege eller sykehus, og vaksinasjonen er frivillig.

Barnekreftportalen reviderte sine retningslinjer for koronavaksine og kreftbarn 15. desember 2021:

Der presiserer de at tilgjengelig informasjon fortsatt tilsier at barn med kreft eller nylig gjennomgått kreftsykdom sjelden får alvorlig sykdomsforløp ved COVID-19 infeksjon, men at det foreløpig er lite informasjon vedrørende den nye Omikron-varianten.
De anbefaler nå vaksinering til et utvalg pasienter med eller etter barnekreft fra fylte 5 år. Dette gjelder disse gruppene:

• Barn og ungdommer som har startet behandling for hematologisk kreft (leukemi, lymfom) de siste 5 årene 

• Barn og ungdom med andre krefttyper som nylig har avsluttet kreftbehandlingen (frem til 6 måneder etter avsluttet behandling)

• Barn og ungdom med gjennomgått kreftsykdom som er organtransplanterte (hjerte, nyre, lever etc)

For barn i aldersgruppen 5-11 år under pågående kreftbehandling er det foreløpig kun anbefalt 2 vaksinedoser.

Hvordan går du frem for å få denne vaksinen?

Barn som oppfyller kriteriene som er skissert over kan kun få vaksine ved at de meldes til nærmeste vaksinasjonssted. Dette kan meldes av barnelege, fastlege eller foreldre selv, dersom de har brev fra fastlege/barnelege). Det legges nå altså opp til flere måter å identifisere aktuelle barn, enten ved at foreldre kontakter fastlege eller barnelege for å undersøke om barnet faller inn under gruppen som er definert, fastleger identifiserer egne pasienter, eller via brev fra barnelege ved behandlende kreftavdeling. Måten barnet identifiseres på vil nok variere avhengig av hvor i landet du bor og hvor lenge det er siden barnet fikk kreftbehandling. Timeavtale om vaksine gjøres til slutt direkte mellom foreldre og vaksinasjonssted. Minste intervall mellom første og andre dose er 3 uker, men det er en fordel med lengre tid for bedre immunrespons, og det optimale er et intervall på 8 uker.

Les mer om dette her. Det avhjelper altså en presset helsetjeneste om dere som foreldre orienterer dere selv på Barnekreftportalen eller FHI sine sider, og selv melder egne barn til kommunens vaksinasjonstjeneste.. Dere vil trenge en bekreftelse fra enten fastlege eller barnelege, på at barnet er i gruppen som skal ha vaksine, og de fleste sykehusavdelinger vil starte arbeidet med å gå gjennom egne pasientlister så snart som mulig. Tidligst mulig vaksinasjonsdato vil være i romjulen, men sannsynligvis vil de første vaksinene til denne gruppen settes først i starten av neste år.

Vaksinedose 3 for unge i risikogruppen

For noen av de ungdommene som ble prioritert for vaksinasjon tidlig, er det nå en god stund siden dose 2 ble gitt, og flere er bekymret for om effekten av vaksinen skal avta over tid. Vi fikk denne e-posten fra en mor:

Jeg søker informasjon om 3. dose av koronavaksine for datteren min som er [over 15] år. Hun var ferdig med behandling for [kreftform] i 2020, og ble derfor prioritert til å få 1. og 2. dose våren 2021. Det er nå 7,5 mnd siden hun fikk dose 2. Jeg er redd hun nå er dårlig beskyttet, og har derfor prøvd å få ordnet slik at hun får 3. dose.

Denne mammaen stiller videre spørsmålstegn ved om prioriterte grupper ikke lenger er prioriterte, da hun lurer på om datteren hennes nå er dårligere beskyttet enn sine jevnaldrende som fikk vaksine senere.

Barnekreftforeningen har vært i kontakt med Margrethe Greve-Isdahl i FHI for å få svar på disse spørsmålene. Hun forklarer:  
To doser med vaksine gir veldig god beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom, men litt dårligere beskyttelse over tid mot å få covid-19 med symptomer. Barn og ungdom har lavere risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom, dette gjelder også barn som har eller har hatt alvorlig sykdom. Den viktigste beskjeden er at denne jenta, og andre i tilsvarende situasjon, fortsatt er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, selv om det har gått over 6 måneder etter dose to.

Dette er altså gode nyheter. Men, er det planlagt en tredje dose for denne gruppen?

På dette spørsmålet svarer Margrethe Greve-Isdahl at det ikke er åpnet for oppfriskningsvaksinasjon av personer under 45 år enda. De som har alvorlig underliggende sykdom i alderen 18-44 år vil få tilbud om vaksine snarlig. Vi holder på med vurdering om vaksinasjon av aldersgruppen 18-44 år nå, og vil også se på de som er 16-17 år i den forbindelse.

Vaksinering for barn og unge under behandling:

Men hva med de som er under behandling?

Alle over 12 år som fortsatt er alvorlig immunsupprimerte, altså fortsatt får cellegift, har dårligere respons på vaksiner. Disse er aktuelle for en 3.dose i det vi kaller primærvaksinasjons-serien, det vil si at trenger flere doser i utgangspunktet for å få samme respons som immunfriske får av 2 doser. Disse får 3. dose minst 4 uker etter 2. dose. De vil også få tilbud om oppfriskningsdose, som da blir deres 4. dose, senere.

Når vi nå på ny er inne i en tid med høyt smittetrykk over store deler av landet, er det to ting som er viktige for oss å huske på:
1) At vaksinen kan hjelpe mot både smitte og alvorlig sykdom. Den aller viktigste oppfordringen er at de som kan takke ja til vaksinen, må gjøre det!
2) At barn og ungdom har lavere risiko for alvorlig sykdom. Dette gjelder også barn som har, eller har hatt, alvorlig sykdom.

Kontaktperson ved spørsmål om dette:
[email protected]
telefon: 48110122

Kilder:
Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn: Barnekreftportalen.no v/leder Barneonkolog Maria Winther Gunnes
Margrethe Greve-Isdahl, Overlege og spesialist i barnesykdommer, Folkehelseinstituttet

Del artikkelen på Facebook, Twitter