Gi gave

Et hus fullt av liv

Trygfondens Hus, Aarhis

Barnekreftforeningen er tildelt NRK TV-aksjonen i 2024, og inntektene skal gå til å bygge fire familiehus for langtidssyke barn og deres familier. Vi har tatt en prat med lederen for TrygFondens Familiehus i Aarhus, Vinni Stenholt, som forteller oss litt om hvordan huset driftes, og hvilken verdi det skaper for familiene som bor der.

Utfyllende kompetanse

Siden åpningen i 2012, har TrygFondens Familiehus, som ligger rett over gaten for Aarhus Universitetshospital, skapt en trygg base og et hjem for over 400 familier hvert år.

På sykehuset er det ikke plass til at en hel familie bor sammen over lengre tid.

Vinni Stenholt, leder for TrygFondens Famliehus

– Sykehusets oppgave er å være gode på medisinsk behandling, mens familiehuset dekker andre behov. Det er helt riktig at det er slik. De har sin kompetanse, vi har vår.

Den engasjerte lederen vet godt hva hun snakkerom. Hun har jobbet som barnesykepleier i 14 år, og kjenner barnas, foreldrenes og søsknenes behov.

Vinni Stenholt, leder for TrygFondens Famliehus.

– Barn som får strålebehandling har mye fritid. Før var de ofte på sykehuset hele dagen, fordi de ikke hadde andre steder å være, men de fleste er slett ikke sengeliggende! Vi lar dem fylle resten av døgnets timer med lek og gode opplevelser når de har krefter til det.

Pauser fra sykehuset er godt for barnas helse. De føler seg normale, de leker som normalt og får mer matlyst.

Stenholt er ikke i tvil om at tilrettelegging og miljø er vesentlig for at behandlingsperioden skal bli så god som mulig.

Foto: Tina Harden.

30.000 boller

Familiesenteret i Aarhus driftes av fire ansatte og 65 frivillige. De frivillige har stort aldersspenn og variert kompetanse.

– Vår eldste frivillige er 80 år, og har bakt til sammen 30.000 boller i vårt kjøkken, ler Stenholt. – Barnesykepleieren i meg blir varm i hjertet når jeg ser betydningen den deilige duften og hjemmekoselige stemningen har for de som bor her.

Matlaging og felles måltider er viktig for trivselen i familiehuset. På kjøkkenet deler familiene gleder, sorger og erfaringer i et uformelt miljø, og finner trygghet i hverandre.

For de yngre beboerne, både syke barn og deres søsken, arrangeres ulike aktiviteter. De frivillige bidrar med kreativitetskafé, høytlesning, spill og leksehjelp – og i blant kommer en tryllekunstner innom for å underholde.

Den riktige balansen

– Alle barn er like viktige, insisterer Stenholt. – Derfor lager vi flotte bursdagsfeiringer for søsken som bor hos oss.

På bildeveggen «Wall of families», henger flotte fotografier av både de syke barna og deres søsken. Foto: Tina Harden.

– Når de får bo i familiehuset er det mulig for familiene å finne den riktige balansen for alle barna sine. Søsken kan være med på sykehuset og bli inkludert i det som foregår, men når de blir lei kan de ta fri og komme til oss for å leke, slappe av eller delta på aktiviteter.

Rommene i TrygFondens Familiehus fordeles i første omgang etter initiativ fra sykehuset. Ved planlagte opphold får familiene informasjon om at de kan kontakte familiehuset ved behov.

– Men familier som har vært her før, kontakter oss direkte, forteller Stenholt. – Det forenkler kommunikasjonen og fritar sykehuspersonalet for den ekstra oppgaven.

I de mest alvorlige tilfellene kan en familie ha behov for et ekstra rom. Dersom et barn er kritisk sykt, vil det ha stor verdi at for eksempel besteforeldrene er i nærheten for å støtte familien.

Det lyder kanskje banalt, men det handler om at familiene får være samlet.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit