Gi gave

31 millioner til forskning på barn med aggressive hjernesvulster

MR-bilde av hjerne med forsker

Det er Swiss National Science Foundation som står bak tildelingen. Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstformen hos barn, og utgjør en tredjedel av alle krefttilfeller hos barn. Tildelingen gjelder forskning på såkalte diffuse midtlinjegliomer (DMG) og diffuse ponsgliomer (DIPG), som er aggressive svulster med dårlig prognose. 90 prosent av barna dør innen to år etter diagnosen.

Målet med prosjektene som nå får støtte er å utvikle ny kunnskap om nye behandlinger eller behandlingskombinasjoner. Det internasjonale teamet skal som en del av forskningen se på ny bruk av legemidler, der tusenvis, både godkjente og ikke-godkjente legemidler, testes for å se om de har virkning på hjernesvulster hos barn.  

Håper på bedre behandling

Forskningsgruppen i Norge ledes av Sebastian Waszak ved Computational Oncology Group ved Norsk senter for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo.  

– Dette konsortiet vil gjøre det mulig for oss å utvikle en genombasert tilnærming til ny bruk av legemidler og vil forhåpentligvis, i nær fremtid, forbedre medisinbaserte terapier for barn med diffuse midtlinjegliomer, sier Waszak i en pressemelding fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les mer her

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit