Gi gave

Spørsmål og svar om barnekreft og koronaviruset

Den internasjonale barnekreftdagen

Hvis du vet at noen i din familie er i risikogruppen kan du finne mer informasjon hos FHI Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Jeg har et barn som har kreft. Er mitt barn i risikogruppen hvis det blir smittet av korona? 

Alle barn som er under aktiv kreftbehandling regnes å være i risikogruppen og skal derfor ikke gå i barnehage eller skole nå i første omgang. De vanlige regimene som er under slik behandling opprettholdes og følges ekstra nøye med i nå når koronatiltakene er gjeldende. Du kan lese mer om det her  

Jeg har et barn som har hatt kreft, men som er ferdig behandlet og har vært kreftfri i et par år. Er mitt barn i risikogruppen? 

Barn som har vært ferdig med behandling i 2 år eller mer, regnes ikke for å være mer utsatt enn andre barn. Les mer om dette på Barnekreftportalen.

Hvor farlig er det for barn som har kreft å bli smittet av covid- 19? 

Det er foreløpig noe usikkert om det er mer farlig for barn med kreft enn for andre barn. Hvis barnet er i aktiv behandling og har svekket immunforsvar, vil det følges nøye opp av behandlende lege og sykehus. Les mer på Barnekreftportalen.

Hvordan skal barn og ungdommer med kreft som får behandling forholde seg til koronaviruset ?  

Det er alltid rådene fra FHI som er styrende. I tillegg kan du få utdypende svar fra behandlende lege eller fastlegen. Gode råd er også samlet på Barnekreftportalen.

Bør hele familien holde seg hjemme hvis et barn i familien har kreft? 

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon). De som kan gi deg best svar på dette er lege eller sykepleier på den avdelingen hvor barnet er til behandling. Uansett er det alltid viktig å huske på rådene om god håndvask, hoste- og nyserutiner og det å holde avstand.  

Kan barnet mitt med kreft omgås andre søsken eller familiemedlemmer? 

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer De som kan gi deg best svar på dette er lege eller sykepleier på den avdelingen hvor barnet er til behandling. De kjenner til barnets historie og vet akkurat hvor barnet ditt er i behandlingen og hvor utsatt det er for smitte.  

Hvordan bør vi som familie forholde oss til åpning av skole og barnehager hvis et barn i vår familie har kreft?  

Råd om hvordan en skal forholde seg vil stadig være i endring. Hold deg oppdatert her.

Kan jeg ta med mitt barn til kontroller på sykehuset? 

Ja det kan du. Det er viktig å ikke utsette kontroller hvis det ikke er helt spesielle grunner for det. Du vil få beskjed fra barnets sykehus eller lege om hvordan du skal forholde deg til dette. Alle poliklinikker og avdelinger følger smittevernstiltak veldig nøye slik at dere ikke blir utsatt for smitte. Noen sykehus har opprettet videokonferanser for mindre kontroller, dette får du også informasjon om. Ikke vær redd for å ta kontakt med sykehuset hvis du er usikker. Husk å gi beskjed hvis dere ikke kommer til kontrollene slik at timen kan benyttes av andre.  

Hva skal vi gjøre hvis en i familien har blitt smittet med koronaviruset og et av barna har kreft? 

De som kan gi deg best svar på dette er lege eller sykepleier på den avdelingen hvor barnet er til behandling. De kjenner til barnets historie og vet akkurat hvor barnet ditt er i behandlingen og hvor utsatt det er for smitte og har den siste oppdaterte informasjon om hvilke tiltak som er gjeldende. 

Hva gjør jeg hvis mitt barn blir smittet av korona? 

Hvis barnet ditt er under behandling må du ta direkte kontakt med avdelingen der barnet ditt behandles. Ellers kan du ringe fastlege din eller legevakten 116 117 for nærmere informasjon om hva dere skal gjøre.   

Hvilke økonomiske rettigheter har jeg dersom jeg må være hjemme med barna mine i tillegg til mitt barn som har kreft?  

Du kan ta kontakt med sosionom på sykehuset eller din kontakt på NAV for nærmere opplysninger. Hvis du ikke får svar her som er til hjelp, kan du som medlem i Barnekreftforeningen kan du få 2 timer med gratis juridisk rådgiving over telefon. Har du spørsmål knyttet til dine rettigheter kan du kontakte Advokatfirmaet Lippestad.  Les mer om dine råd og rettigheter her. 

Jeg trenger noen å snakke med 

Barnekreftforeningen har likepersoner i hver fylkesforening som kan svare deg, nå under koronatiltakene, har vi telefontjeneste. Les mer om Likepersonstjenesten her. 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit