Gi gave

Ungdomstilbud

Når et barn eller en ungdom rammes av kreft, rammes hele familien. Derfor er en rekke av våre tilbud utviklet med tanke på at søsken og foreldre også kan delta. Men når det gjelder ungdomsgruppen, er det andre behov som gjør seg gjeldende. Vårt tilbud til ungdom tar utgangspunkt i at unge med kreft i hovedsak er som alle andre ungdommer; de ønsker et frirom fra familie og foresatte.

Et eget sted

Vår erfaring viser at unge med kreft er bevisste, og at de er bekymret for om de påfører foreldre og søsken ekstra belastning. De ønsker å unngå å skremme sine nærmeste, men behovet for å snakke med likesinnede er ikke mindre av den grunn. Ungdommene vil gjerne treffe andre som har vært gjennom noe lignende og få muligheten til å dele egne erfaringer med jevnaldrende. For mange ungdommer som har vært rammet av kreft, er våre møteplasser det eneste stedet de snakker om det de har opplevd.

Strenge krav

Fordi ungdommene deltar uten foresatte, stiller vi ekstra strenge krav til våre egne ressurser. Vi er opptatt av helse, miljø og sikkerhet for alle våre samlinger, og når foresatte ikke kan være med, må vi passe ekstra godt på de unge. Noen har behov for assistanse, og vi har lagt til rette for å ta med ledsager ved behov. Øvrige representanter og ledere må passere vårt nåløye av et sett med faglige og etiske regler.
I 2019 gjennomførte flere ungdom likepersonskurset, og Barnekreftforeningen fikk endelig sine egne ungdomsressurser

Tilbud under utvikling

Ungdomstilbudet vårt er fortsatt under utvikling, men vi mener at ungdom kjenner ungdom best, og derfor har Barnekreftforeningen en egen brukergruppe med ungdom. Denne gruppen møtes fast og gir oss innspill til hvordan vi kan tilrettelegge bedre for ungdomstilbud og ungdomsengasjement i organisasjonen. Ungdomsgruppen har også som oppgave å støtte våre fylkesforening i arbeid med ungdom.

Ønsker du å være med i ungdomsgruppen vår? Vi ønsker oss flere ressurspersoner! Send en mail til [email protected] hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å være med, så tar vi kontakt med deg.

Vi etterstreber å gi et tilbud til alle som ønsker, men det vil alltid være noen lokale forskjeller når det gjelder foreningens tilbud. Felles er likevel samlinger der ungdommer kan møte ungdommer. Alle våre fylkesforeninger har som mål å arrangere egne ungdomsaktiviteter lokalt, men om nettopp din fylkesforening har dette tilbudet, avhenger av at det finnes flere ungdommer som vil delta.

Om du er interessert i å høre mer om ungdomstilbud der du bor, ta kontakt med din fylkesforening.

For eldre ungdom, vet vi at «Ung Kreft» har gode og tilrettelagte aktiviteter, se gjerne deres egne sider: ungkreft.no 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!