Gi gave

Sorgarbeid

Tilbud om sorgsamling

Barnekreftforeningens sorgtilbud er en kombinasjon av likepersonsarbeid, og årlige nasjonale sorgsamling som arrangeres i samarbeid med fagpersoner. 

Den årlige nasjonale sorgsamlingen er en samling for familier som har mistet et barn i løpet av de 3 siste årene, der søsken i skolealder også er velkommen. Samlingen inneholder fagprogram med ulike foredrag og samtalegrupper, foreldregrupper og søskengrupper, aktiviteter for søsken under foreldrenes program og felles aktiviteter for hele familien. Det blir lagt opp til eget program for ungdom. Disse samlingene er også tilrettelagt for dem som har mistet sitt eneste barn av kreft. 

Fylkesforeningenes sorgtilbud er basert på likepersonsarbeid. Det viktigste med dette tilbudet er å skape en møteplass for foreldre og søsken som har opplevd å miste et barn eller søsken av kreft. 

Dette tilbudet organiseres gjerne fylkesvis eller også på tvers av fylkesforeningene.

Arrangementer publiseres fortløpende på denne siden: https://www.barnekreftforeningen.no/aktiviteter

Spørsmål om døden

Mange synes det er vanskelig å finne en anledning til å snakke om sin egen og andres død. Kreftforeningen har laget en brosjyre som forhåpentlig kan være til støtte. Målgruppen for brosjyren er alle mennesker og ikke bare helsepersonell eller pasienter og pårørende. Brosjyren kan brukes i skoler, helsestasjoner, sykehus, sykehjem, organisasjoner, barnehager, livssynsorganisasjoner.  

Relevant litteratur

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!