Gi gave

Webinar

Tema: Oppfølging av ungdom under og etter kreftbehandling

16. juni hadde vi webinar om oppfølging av ungdom under og etter kreftbehandling.

Å være ungdom er utfordrende nok i seg selv, med alt overgangen fra barn til voksen innebærer. Det å bli alvorlig syk i denne alderen, utløser helt nye utfordringer; en blir tatt ut fra hverdagen, blir annerledes enn jevnaldrende, og får helt nye bekymringer.

Vi er glade for å ha fått med oss ekspertisen på dette komplekse fagområdet.

I dette webinaret møter du:
Einar Stensvold, overlege ved Avdeling for barnekreft og blodsykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, OUS, hvor han i flere år har hatt ansvaret for de barna med tumor cerebri og retinoblastom.

Elna Hamilton Larsen, har vært barnesykepleier i mange år og jobbet som studiesykepleier ved OUS. Holder nå på med en PHD for å se på overgangen fra aktiv kreftbehandling til poliklinisk oppfølging av ungdom.

Lise Juul-Hansen, kreftsykepleier og familieterapeut. Lise har også jobbet i palliativt team og ved sorgstøttesenteret ved AHUS. Nå jobber hun som ressurskoordinator for barn og unge med hjernesvulst og Retinoblastom ved OUS.

Dette webinaret passer for: Både foreldre og ungdom, lærere, helsepersonell og andre som har med ungdom å gjøre.

Se webinaret her

Tema: Barn og sorg

28. april kl 15.00 inviterte vi til webinar om barn og sorg.

I webinaret belyste Atle Dyregrov hvordan barn på ulike alderstrinn opplever sorg, og vil gi råd til foreldre og andre om hvordan en kan gi støtte og hjelp til barn som er i sorg.

Dette webinaret var tilgjengelig frem til 3. mai 2021. Nytt webinar kommer 16. juni. Tema: Ungdom.

Tema: Alvorlig syke barn, korona og vaksinasjon

Helt siden korona brøt ut for alvor i mars -20 har Barnekreftforeningen jevnlig mottatt spørsmål fra bekymrede familier angående situasjonen. Mange av spørsmålene dreier seg om vaksinen som er kommet, og situasjonen for alvorlig syke barn i fortsettelsen. Vi har fått med oss ekspertene som svarer på spørsmålene dere lurer på.
NB. Dette webinaret er ikke lenger tilgjengelig.

Tema: Familie i krise

Vi avsluttet året med et tema for alle som ønsker bedre forståelse og kunnskap om det som skjer hos familier med alvorlig sykdom hos sine barn.

Sverre Jor arbeider som familieterapeut og er mekler ved Familievernkontoret i Trondheim. Han har siden 2002 vært regionleder for "Hva med oss" - et samlivsprogram for foreldre som har kronisk syke barn, eller barn med nedsatt funksjonsnivå.

Dette webinaret passer for: alle som har barn som er i eller har vært i kreftbehandling; mamma, pappa eller besteforeldre – alene eller sammen. Webinaret passer også for familiemedlemmer eller venner av familien, lærere, førskolelærere eller trenere, og i tillegg helsepersonell, leger og sykepleiere.

Tema: Den Norske Barnekreftbiobanken

I verdens viktigste bank, Den Norske Barnekreftbiobanken, blir biologisk materiale samlet inn fra barn og ungdom med kreft. Moderne metoder gir håp om bedret behandling og oppfølgning av barn og ungdom med kreft.  I dette webinaret forteller Overlege Monica Cheng Munthe-Kaas, leder for det nasjonale arbeidet med Barnekreftbiobanken, om hvorfor vi trenger egen forskning på barnekreft.

Dette webinaret passer for: deg som er interessert i å vite hvordan man forsker på barnekreft her i Norge. Helsepersonell, leger eller sykepleiere som ønsker å vite mer om norsk forskning på barnekreft.  Foreldre til barn med kreft, eller personer som selv har hatt kreft som barn. Besteforeldre, annen familie eller støttepersoner til barn som har eller har hatt kreft.

Tema: Seneffekter etter barnekreft

Hanne Cathrine Lie er amanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på psykososiale utfordringer hos barn og unge etter kreftbehandling. Hun er dessuten blant annet prosjektleder for et forskningsprosjekt om seneffekter med midler fra Barnekreftforeningen. I dette webinaret forteller hun om hvordan både barn, foreldre og andre i omgivelsene kan forstå og forholde seg til de psykososiale plagene som barn med seneffekter strever med.

Dette webinaret passer for:  Foreldre til barn med kreft. Besteforeldre, familie og venner til barn som har eller har hatt kreft. Lærere, førskolelærere eller andre i coach- eller trenerposisjoner. Helsepersonell, leger og sykepleiere.

Del artikkelen på Facebook, Twitter